Σχολιασμός των Σημερινών Εξετάσεων

Η φιλόλογος του φροντιστηρίου μας κα. Ιωάννα Αγγελή σχολιάζει τα σημερινά θέματα της Ιστορίας της Θεωρητικής Κατεύθυνσης: «Τα θέματα της Ιστορίας Κατεύθυνσης απευθύνονταν σε καλά διαβασμένους μαθητές που είχαν αφομοιώσει το γνωστικό υλικό όλων των κεφαλαίων, ανεξαιρέτως. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης δεν παρουσίαζαν κάποια δυσκολία κατανόησης. Η επιτυχής αντιμετώπιση των παραθεμάτων απαιτούσε κριτική και συνθετική σκέψη, χωρίς όμως να προκαλούνται παρανοήσεις για τα χωρία που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν από το σχολικό βιβλίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για θέματα ανάλογης δυσκολίας με τα θέματα της προηγούμενης χρονιάς. Καλή τύχη και καλή συνέχεια!» Δείτε τις αναλυτικές απαντήσεις στο site των φροντιστηρίων μας.

Ο βιολόγος κ. Βασίλης Ζευγώλης θεώρησε τα σημερινά θέματα της κατεύθυνσης ως τα πλέον απαιτητικά των τελευταίων ετών. Τα θέματα ήταν πολλά και συνδυαστικά με έμφαση στην κριτική ικανότητα των υποψηφίων και την εμβάθυνση των εννοιών.  Δείτε τις αναλυτικές απαντήσεις της Βιολογίας στο site των φροντιστηρίων μας.

Η κ. Λία Αθανασίου θεώρησε τα σημερινά θέματα της Διοίκησης εκτενή ως προς την έκτασή τους, δομημένα όμως με σαφήνεια και ιδιαίτερη επιτυχία. Δείτε τις αναλυτικές απαντήσεις της Διοίκησης στο site των φροντιστηρίων μας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *