Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Ο βιολόγος κ. Βασίλης Ζευγώλης και αυτή τη φορά ήταν λακωνικός και επιγραμματικός. Ας ελπίσουμε ότι θα προσεγγίσει τα θέματα όπως και στη Βιολογία της Γενικής Παιδείας. Η Βιολογία της κατεύθυνσης έχει ιδιαίτερες αξιώσεις και αφορά τους μαθητές της θετικής που είναι στην συντριπτική πλειοψηφία πολύ καλά προετοιμασμένοι.

 • Νουκλεοσώματα
 • Καρυότυπος & άσκηση με υπολογισμό αριθμού χρωμοσωμάτων (ή μορίων DNA) σε διαφορετικές φάσεις του κυτταρικού κύκλου
 • ΠΛΑΣΜΙΔΙΑ
 • Μιτοχονδριακό DNA
 • ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
 • Οπερόνιο λακτόζης
 • Γονιδιωματική / cDNA βιβλιοθήκες – σύνθεση πρωτεϊνών συσχετισμός με διαγονιδιακά ζώα (αδυναμία βακτηρίων)
 • Πολλαπλά αλληλόμορφα
 • Μοσχομπίζελο χαρακτηριστικά
 • Γενεαλογικό δέντρο
 • Cri du chat – klinefelter
 • α – θαλασσαιμία
 • Καρκίνος
 • Στάδια κλειστής καλλιέργειας, παράγοντες ανάπτυξης
 • Ινσουλίνη
 • Διαγονιδιακά φυτά

 

*   Μην ξεχάσετε τις αιτιολογήσεις για τις ασκήσεις, τους νόμους του Mendel, γενετικό κώδικα, μεταγραφή, γονιδιακές μεταλλάξεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *