Νεοελληνική Λογοτεχνία

Η φιλόλογος του φροντιστηρίου μας κα. Χαρά Αγγελή σχολιάζει τα σημερινά θέματα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία: “Στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τα θέματα ήταν απαιτητικά, με την έννοια ότι έπρεπε ο μαθητής να είχε ασχοληθεί σοβαρά με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, όχι όμως ακραίας δυσκολίας. Ίσως το Β1 ερώτημα έχρηζε ενισχυμένης προσοχής. Η διατύπωση ήταν σαφής και κατανοητή, χωρίς να επιτρέπει περιθώρια παρανόησης. Τέλος, ως προς το Παράλληλο Κείμενο υπήρχε η δυνατότητα εύρεσης ομοιοτήτων και διαφορών με σχετική ευκολία.”

Δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων στο site του φροντιστηρίου μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *