Δύσκολα τα Σημερινά Θέματα

Θέματα ιδιαίτερης δυσκολίας παρατηρήθηκαν σήμερα στα Μαθηματικά και τη Βιολογία. Τα θέματα της Στατιστικής ήταν διαφορετικής φιλοσοφίας από εκείνα των προηγουμένων ετών και εισήγαγαν ξανά την έννοια του προβλήματος κάτι το οποίο αναμένεται να επαναληφθεί και στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης. Τα θέματα της Βιολογίας ήταν μεγαλύτερης δυσκολίας από εκείνα των τελευταίων ετών. Οι ειδικότερες επισημάνσεις των καθηγητριών μας Έλενας Κοτελίδα και Κατερίνας Δημητράκη έχουν ως εξής:

Έλενα Κοτελίδα: Η δυσκολία των θεμάτων ήταν φανερή από το 1ο ερώτημα του 2ου θέματος η διατύπωση του οποίου απαιτούσε προσεκτική επεξεργασία και σε σημαντικό βαθμό αιφνιδίασε του υποψηφίους όλων των κατευθύνσεων. Στο 1ο ερώτημα του 3ου θέματος στάθηκε αιτία να χαθεί πολύτιμος χρόνος από τους υποψηφίους λόγω ενός πλεονασματικού δεδομένου. Η έκταση των θεμάτων ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε την άνεση του χρόνου διαχείρισης που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Πρόβλημα παρουσιάστηκε και στην εσωτερική λογική καθώς δεν υπήρχε αρμονική μετάβαση από το ένα ερώτημα στο άλλο. Αδικημένοι από τα θέματα είναι ασφαλώς οι υποψήφιοι που προέρχονται από την Θεωρητική Κατεύθυνση. Δείτε τις απαντήσεις στο site των φροντιστηρίων μας

Κατερίνα Δημητράκη: Το 1ο και το 2ο θέμα ήταν απλά και τα ερωτήματά τους έχουν επαναληφθεί στο παρελθόν. Ιδιαιτερότητα αποτέλεσε η επιλογή των ασκήσεων στο 3ο και στο 4ο θέμα. Ειδικά, τα θέματα Γ3 και Δ2 δε διατυπώθηκαν με την απαιτούμενη σαφήνεια. Αναφορικά με το θέμα Δ3 πρέπει να τονιστεί ότι ήταν επανάληψη θέματος που είχε δοθεί με το ίδιο διάγραμμα το 2005, πολλοί υποψήφιοι τόνιζαν ότι η εξήγηση που ζητούσε ήταν ασαφής. Δείτε τις απαντήσεις στο site των φροντιστηρίων μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *