Αναμενόμενο και Απαιτητικό

Οι φιλόλογοι του φροντιστηρίου μας Άννα Αδάμ και Φανή Μέγα σχολιάζουν το σημερινό θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας:

«Σε μια πρώτη προσέγγιση το θέμα είναι σύγχρονο με έννοιες οικείες καθώς έχει δουλευτεί τόσο στο φροντιστήριο όσο και στο σχολείο, σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως απαιτείται ωριμότητα στην κατανόηση του κειμένου. Παράλληλα, το γεγονός ότι τα δύο ζητούμενα της ομιλίας είναι συναφή καθιστά δυσχερέστερη την ανάλυσή τους. Απαιτητική μπορεί να θεωρηθεί η ερμηνεία αλλά και η ανάπτυξη της παραγράφου.»

Δείτε τις απαντήσεις στο site των φροντιστηρίων μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *