Παρεμβάσεις με Προτάσεις

Το ιστολόγιο δημοσιεύει σημερινό άρθρο στον Κόσμο του Επενδυτή αναφορικά με το νέο Λύκειο και τα νέα ΑΕΙ. Η σελίδα «παιδεία» της εβδομαδιαίας εφημερίδας εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια δίνει βήμα έκφρασης των φροντιστηριακών θέσεων και απόψεων, υπηρετώντας τον καθόλου αυτονόητο δημοκρατικό πλουραλισμό. Δείτε το άρθρο και μην παραλείψετε ακόμη να διαβάσετε την παρέμβαση του Μιχάλη για τις μορφές της συνδικαλιστικής φιλοσοφίας.

Το Νέο Λύκειο και τα Νέα ΑΕΙ

Το νέο Λύκειο το οποίο κατά τις φιλόδοξες εξαγγελίες των ιθυνόντων εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος θα κριθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα από την ελληνική  κοινωνία η οποία με μειωμένες  πλέον αντοχές επενδύει στη μόρφωση των παιδιών της. Το νέο σύστημα των λυκειακών σπουδών καλείται με αξιοπιστία να διαχειριστεί τη νέα γνώση αλλά και τη  ροή του μαθητικού πληθυσμού όχι μόνο προς τα νέα ΑΕΙ αλλά και τηv από δεκαετιών ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Με επίγνωση των αδυναμιών και της προχειρότητας που διακρίνει τα νεοελληνικά εκπαιδευτικά  ήθη οι μεταρρυθμιστικές απόπειρες θα κριθούν ως προς την αξιοπιστία τους από την αποφασιστικότητα στο πεδίο της εφαρμογής. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικά κριτήρια καλής εκπαιδευτικής λειτουργίας που θα εκπέμψουν το μήνυμα της αναβάθμισης.

Το πλέον σημαντικό κριτήριο θα είναι τα επακριβή και λειτουργικά αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων της πρώτης τάξης ιδίως στις περιπτώσεις της συνένωσης μαθημάτων, ενώ ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να  προαναγγείλει το γενικό έστω περιεχόμενο των μαθημάτων των επόμενων τάξεων. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα απαιτούν ασφαλώς και νέα σχολικά εγχειρίδια και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό καθώς δεν μπορεί να αρκεσθεί  το Λύκειο  στη  θρυλούμενη συρραφή των υπάρχοντων βιβλίων. Οι καθυστερήσεις  στον τομέα αυτό είναι πια χρονικά δεδομένες και η προχειρότητα προδιαγεγραμμένη. Η έγκαιρη ανακοίνωση των αναλυτικών προγραμμάτων και η προκήρυξη συγγραφής  νέων βιβλίων από κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς τις αμαρτωλές αναθέσεις του παρελθόντος  θα δημιουργήσει μια εκδοτική κοσμογονία που την έχει ανάγκη η εκπαίδευση μας.

Η αξιολόγηση στο Νέο Λύκειο πρέπει να διέπεται από σαφείς κανόνες αδιαβλητότητας που δε  θα δώσουν τροφή στην παραοικονομία των  ιδιαίτερων μαθημάτων από  καθηγητές του δημόσιου σχολείου. Η προσμέτρηση της λυκειακής βαθμολογίας για  την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι ένα θετικό μέτρο και  πρέπει να αποσαφηνισθεί με ξεκάθαρο τρόπο ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις σε μικρό αριθμό μαθημάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, μετά το πέρας του Λυκείου, για να είναι ουσιαστικές αξιολογήσεις που να  υπηρετούν τη  γνώση και να υπερβαίνουν την απομνημόνευση, πρέπει να αναφέρονται σε μια ανοικτή και ευρεία ύλη που δε θα περιορίζεται στη διδασκόμενη ύλη της  τελευταίας τάξης. Το Νέο Λύκειο οφείλει επίσης να δώσει διέξοδο τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσω ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών της Α΄Λυκείου, με την έννοια μιας ισότιμης σχολικής διαδρομής προς τη μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση, τα δυναμικά τμημάτων των ΤΕΙ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μεταρρυθμίσεις της λυκειακής βαθμίδας  δεν μπορούν να αγνοήσουν πλέον τη  μεγάλη ανάγκη της αγοράς εργασίας για χιλιάδες θέσεις εργασίας σε τεχνικά επαγγέλματα με απαιτητικές σπουδές.

Απαιτείται, τέλος, μια πιο τολμηρή πολιτική για τη  σχολική αριστεία με την αμετάκλητη θέσπιση εξετάσεων εισαγωγής στα πρότυπα και  πειραματικά σχολεία και την εξάπλωσή τους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

Χρειαζόμαστε ένα Νέο Λύκειο ισχυρό και αυτόνομο στη συνείδηση των δασκάλων, των μαθητών και των γονέων. Το καλό σχολείο οφείλει να είναι αυστηρό όχι στις νόρμες των διαπροσωπικών σχέσεων καθηγητών και μαθητών ,αλλά στην προσήλωση του στον εκπαιδευτικό στόχο. Η κακώς εννοούμενη επιείκεια των τελευταίων δεκαετιών και ο μύθος ότι οι έφηβοι μαθητές μας είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι  Έλληνες οδήγησε στη σημερινή αποδιοργάνωση. Χρειαζόμαστε ένα Νέο Λύκειο ως αναγκαία  προϋπόθεση για Νέα ΑΕΙ που να  υπηρετούν τον ευρωπαϊκό στόχο για μια κοινωνία της γνώσης που θα υπερβεί το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *