O Καιρός των Φροντιστών

Το σημείωμα αυτό δεν ορίζει τους παραλήπτες του και χωρίς καμιά διάθεση ηθικοπλαστικού πατερναλισμού επιχειρεί να φωτίσει δυο έννοιες κυρίαρχες στη ζωή των ατόμων, των ομάδων, των συντεχνιών και των επιχειρήσεων: την αποτελεσματική ηγεσία και την τίμια διαχείριση. Η ηγεσία είναι η πρώτη δημιουργία. Που θέλουμε να πάμε; Η ηγεσία καθορίζει τους στόχους και διαχέει την προσήλωση της σε αυτούς. Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι αυτοί στο συλλογικό μας γίγνεσθαι; Η δική μας προσέγγιση η οποία ουδόλως αμφισβητείται σε κανένα δημόσιο ακροατήριο είναι απλή  και συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο νομιμότητα, ποιότητα και συνεργατισμός. Οι αναλύσεις περιττεύουν, όμως η απαίτηση και η προσήλωση στην ανάγκη του θεσμικού εκσυγχρονισμού πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής μας πρακτικής. Η ποιότητα μέσω της καθολικής εφαρμογής των προτύπων αλλά και των συνεχών παρεμβάσεων με θέσεις παιδείας και εκπαιδευτικής πολιτικής είναι μια πρόκληση για  μας τους ενεργούς πολίτες και τους μαχόμενους δασκάλους. Η διεκδίκηση της συμμετοχής μας στο δημόσιο διάλογο για την παιδεία έχει δύο όψεις. Δημόσιες παρεμβάσεις όλων των Φροντιστών με προτάσεις και διαπιστώσεις που να αποδεικνύουν τον πλουραλισμό των απόψεων του χώρου, είναι  μια ουσιαστική και ντε φάκτο μεθοδολογία. Η άλλη όψη της διεκδίκησης είναι  η καθημερινή απαίτηση από την δημοκρατική μας πολιτεία να μην ανέχεται την εξαίρεση των Φροντιστών από το θεσμοθετημένο διάλογο. Η παλαιότερη επιμονή μας στο αίτημα του κλάδου για τη συμμετοχή στο ΕΣΥΠ πρέπει να συνεχισθεί δυναμικά γιατί πρωτίστως υποχρεώνει τις κρατικές συντεχνίες και τις κρατικοδιαιτές αντιλήψεις σε μια ρεαλιστική συναποδοχή της καταλυτικής παρουσίας του φροντιστηρίου στην εκπαίδευση. Θλίβομαι όταν ακούω  φωνασκίες καθαρότητας που ενοχλούνται  από τις δημόσιες παρεμβάσεις συναδέλφων. Η ιστορία γράφεται και κρίνεται από τις δράσεις του καθενός μας και ουδόλως διαγράφεται με τη εξαφάνιση των «ενοχλητικών» απόψεων. Ο συνεργατισμός, τέλος, είναι μια ανάγκη επιχειρηματικής  επιβίωσης και ανάπτυξης των πολυ- φροντιστηρίων  της νέας εποχής. Ως άτομα, ομάδες και επιχειρήσεις , είμαστε πολλές φορές τόσο απασχολημένοι στην  διδακτική μας υπερενασχόληση που  να αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε τις  μεταβολές που συντελούνται και τις προκλήσεις που έρχονται.

Η  διαχειριστική ικανοποίηση από τις φιλότιμες και πυκνές συλλογικές πρωτοβουλίες  συνδικαλιστικής συσπείρωσης που αξιολογούνται θετικά, πρέπει να στηρίξει την αποτελεσματική ηγεσία που αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής χωρίς τον φόβο του χθες περί της εκδίκησης από ένα  αναποτελεσματικό κράτος . Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που μοχθούν και δημιουργούν να τολμήσουμε  βήματα προόδου και άλματα μέλλοντος. Η πυξίδα των Φροντιστών μέσω της συντεταγμένης μας  έκφρασης πρέπει να δείξει σε όλους τους στόχους του κλάδου και στις επόμενες συναθροίσεις να διανοίξουμε θαρεττά το δρόμο για το τρίπτυχο της νομιμότητας, της ποιότητας και του συνεργατισμού επιταχύνοντας τις αναπόφευκτες εξελίξεις. Η εμπειρία υπάρχει και η συγκυρία προσφέρεται  για αποτελεσματικές ηγεσίες που να υπερβαίνουν την τίμια διαχείριση. Ο καιρός των Φροντιστών στην κυκλική ροή του χρόνου συμπίπτει με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί ξανά και ως ιστορική νομοτέλεια και ως έργο δασκάλων που οραματίζονται μια καλύτερη παιδεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *