Αυτός ο Χρόνος ο Μικρός ο Μέγας…

Ένας μεταβαλλόμενος χάρτης, που δείχνει μέσα σε 90 δευτερόλεπτα,την εξάπλωση και εξαφάνιση των διαφόρων αυτοκρατοριών γύρω από τη Μεσόγειο τα προηγούμενα 5000 χρόνια. Η αποτύπωση των 5000 χρόνων σε 90”, μας διευκολύνει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πάντα έχουν ένα τέλος, όσο ανίκητα και μεγάλα κι’ αν φαντάζουν…Μας το έστειλε ο τακτικός τροφοδότης καινοτόμων θεμάτων Κωνσταντίνος Κοτελίδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *