Σημαντικές Αλλαγές στις Πανελλαδικές

Ο Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος αποδελτιώνει τα πιο σημαντικά σημεία των αλλαγών που κατατέθηκαν στη Βουλή σε νομοσχέδιο σκούπα από το Υπουργείο Παιδείας με το οποίο ανάμεσα στα άλλα:

  • Καταργείται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλοι φορείς εποπτευόμενοι από το υπουργείο και στη θέση τους ιδρύεται Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  • Επανιδρύονται τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Η εισαγωγή στα Πρότυπα / Πειραματικά Λύκεια και εν μέρει στα Γυμνάσια θα γίνεται με εξετάσεις ή τεστ δεξιοτήτων με την εποπτεία της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) η οποία θα ορίζεται από το υπουργείο παιδείας.
  • Γίνονται αλλαγές στις διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Άρθρο 59 του σχεδίου νόμου). Οι πιο σημαντικές είναι οι εξής:

1. Καταργούνται οι μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ασθενείς, υποψήφιοι με αδέρφια σε άλλες πόλεις κλπ.) και θεσπίζεται ειδική κατηγορία εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ καθ’ υπέρβαση του βασικού αριθμού των εισακτέων του κάθε τμήματος, σε ποσοστό 20%. Για την κατηγορία αυτή εισακτέων, θα υπάρχει και ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος (τα 50.000 ευρώ ετησίως), ειδικά για εισαγωγή σε σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά στον τρόπο κατανομής των υποψηφίων της κατηγορίας 20% σε τμήματα, μέσω του μηχανογραφικού δελτίου, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα ισχύουν τα εξής: Για κάθε υποψήφιο της κατηγορίας 20% θα εξετάζεται αρχικά η δυνατότητα εισαγωγής του στο τμήμα της 1ης του προτίμησης μέσω της γενικής κατηγορίας υποψηφίων. Εάν τα μόριά του δεν αρκούν θα εξετάζεται η δυνατότητα εισαγωγής του στο ίδιο τμήμα μέσω της κατηγορίας 20%. Εάν και πάλι δεν εισάγεται θα εξετάζεται η δυνατότητα εισαγωγής του στο τμήμα της 2ης προτίμησής του, αρχικά μέσω της γενικής κατηγορίας, στη συνέχεια της κατηγορίας 20%, κοκ.

Με απόφαση του υπουργού παιδείας θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ένταξη υποψηφίων στην ειδική κατηγορία (20%). Σε περιπτώσεις που εκ των υστέρων αποδειχθεί η υποβολή ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών ο υποψήφιος θα διαγράφεται από τη σχολή που πέτυχε και δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 2 χρόνια.

2. Καταργείται από το 2012 η κατηγορία 10%, δηλαδή των υποψηφίων που διεκδικούσαν κάθε χρόνο το 10% των θέσεων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ με βάση την βαθμολογία παλαιότερων ετών (ίσχυε για τους υποψήφιους των 2 τελευταίων ετών). Πρόκειται για το ποσοστό των θέσεων που διεκδικούσαν 10.000 με 12.000 άτομα ετησίως, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα μιας δεύτερης επιλογής εάν δεν τους ικανοποιούσε η σχολή στην οποία πέτυχαν τη χρονιά που έδωσαν πανελλαδικές. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει για φέτος για τελευταία φορά. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, όποιος θέλει να διεκδικήσει θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα ξαναδίνει πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα που απαιτούνται.

3.  Οι μαθητές του λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα από φέτος, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα σε ενδοσχολικές εξετάσεις. Ωστόσο, όποιοι επιλέξουν το ενδοσχολικό απολυτήριο θα έχουν την δυνατότητα να δώσουν όποτε το επιλέξουν και πανελλαδικές εξετάσεις.

Παρά τα γραφόμενα σε μερίδα του τύπου, δεν αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης / υπολογισμού των μορίων των υποψηφίων. Απλά στο νέο νόμο αφαιρείται η αναφορά στο τεστ δεξιοτήτων το οποίο δεν διεξήχθη ποτέ, ούτως ή άλλως.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά κείμενα στο τμήμα “Ενδιαφέρουν” του εκπαιδευτικού portal www.ekp.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *