Μπόμπ ο Μάστορας και τα δικαιώματά του

Ένα διευρυμένο Τεχνικό Επιµελητήριο (ΤΕΕ) που θα απονέµει επαγγελµατικά δικαιώµατα διαφόρων επιπέδων στους µηχανικούς – µέλη του οι οποίοι θα είναι από απόφοιτοι πανεπιστηµίων και ΤΕΙ µέχρι απόφοιτοι ΙΕΚ και κολλεγίων –  επιχειρεί να δηµιουργήσει το υπουργείο Παιδείας.

Ο υφυπουργός Ι. Πανάρετος άρχισε χθες δηµόσια διαβούλευση στο ∆ιαδίκτυο (https://ypepth.opengov. gr/panaretos/?p=6205) για τη δηµιουργία του διευρυµένου Τεχνικού Επιµελητηρίου, το οποίο είναι ο πρώτος από τους επιµελητηριακούς και επαγγελµατικούς φορείς που αναµένεται να αλλάξουν µορφή, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη πιστοποίησης των µελών τους και απονοµής συγκεκριµένου επιπέδου επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε κάθε µέλος, ανάλογα µε τις σπουδές και την εµπειρία του. Εξάλλου η επικείµενη θέσπιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) µε 8 επίπεδα (από τη στοιχειώδη εκπαίδευση ως τις διδακτορικές σπουδές) θα λειτουργήσει προς την ίδια κατεύθυνση. «Ο ενιαίος φορέας θα πιστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος σε διάφορες βαθµίδες τεχνικής ευθύνης, αρχικά βάσει προγραµµάτων σπουδών, προσδιορίζοντας επίσης µηχανισµούς µετάβασης σε ανώτερα επίπεδα µε βάση γέφυρες σπουδών και επαγγελµατικής εµπειρίας» αναφέρει το κείµενο διαβούλευσης. Εάν ο πτυχιούχος προέρχεται από τµήµα ακαδηµαϊκά πιστοποιηµένο, τότε µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του φορέα θα απονέµεται ο τίτλος και θα καθορίζεται το επίπεδο τεχνικής ευθύνης. ∆ιαφορετικά, το υποψήφιο µέλος θα πρέπει να περάσει σειρά δοκιµασιών για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ωστόσο η αντίδραση του προέδρου του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη στα «ΝΕΑ», που εκφράζει κάθετη διαφωνία µε τις προτάσεις Πανάρετου, ήταν χαρακτηριστική – όσο και χιουµοριστική: «Τι να σας πω, κι εγώ προτείνω να γίνει µέλος του νέου ΤΕΕ και ο Μποµπ ο Μάστορας! Είναι σαν να εισηγείται να γίνουν µέλη του Ιατρικού Συλλόγου οι νοσοκόµες και το βοηθητικό προσωπικό. Ουδέποτε συζητήσαµε για τέτοιο θέµα µε τον κ. Πανάρετο».

Σημείωση του ιστολογίου· καλό το χιούμορ του ΤΕΕ, αλλά η μάχη των επαγγελματικών δικαιωμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ απαιτεί ρεαλισμό και συναίνεση!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *