Το Νέο Λύκειο και η Πρόσβαση

Με λιγότερη ύλη, νέα μαθήματα επιλογής, με δραστηριότητες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και καινοτομίες στη διδασκαλία και στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών -μία εξ αυτών είναι η προσθήκη της ερευνητικής εργασίας που θα μετρά για την εισαγωγή στα ΑΕΙ- η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα επιχειρήσει να δώσει νέα πνοή στο Λύκειο, το οποίο έχει απαξιωθεί ως «εξεταστικός προθάλαμος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πρόθεση του υπουργείου είναι το σχέδιο του νέου λυκείου να παρουσιαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε οι καινοτομίες του να αποτελέσουν το θετικό αντίβαρο στις αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις σχολείων.

Οι αλλαγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου της επόμενης σχολικής χρονιάς 2011-2012. Η νέα δομή του Λυκείου θα οδηγήσει και σε καινούργιο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, το οποίο θα έχει βασικά μαθήματα αλλά και επιλογής που θα κατευθύνουν τους υποψηφίους σε αντίστοιχους επιστημονικούς κλάδους. Βάρος θα έχει και η γνώμη των ΑΕΙ που θα καθορίζουν τα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή σε κάθε σχολή και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε μαθήματος. Στόχος είναι στο πλαίσιο της μείωσης του φόρτου των μαθητών να μειωθούν και τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, από έξι σήμερα, σε τέσσερα.

Το νέο σύστημα εξετάσεων για τα ΑΕΙ θα εφαρμοστεί πρώτη φορά στους υποψηφίους της χρονιάς 2013-2014. Ειδικότερα, προκρίνονται τέσσερις βασικές αλλαγές σε σχέση με τη σημερινή μορφή του Λυκείου:

1. Η μείωση της ύλης στα υποχρεωτικά μαθήματα, ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν στο σχολείο τα βασικά και να έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν σε άλλες πηγές για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

2. Η χρήση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διδασκαλία των μαθημάτων.

3. Η ερευνητική εργασία που καθιερώνεται πιθανότατα τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Οι μαθητές θα μάθουν να εκπονούν εργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων, η αξιολόγηση των οποίων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό της τάξης και για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

4. Ατομικός φάκελος κάθε μαθητή, ο οποίος θα τον «συνοδεύει» από την Α΄ έως και τη Γ΄ Τάξη, θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του νέου τρόπου αξιολόγησης.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», μεταξύ των βασικών αλλαγών που προκρίθηκαν ανά τάξη είναι οι ακόλουθες:

– Στην Α΄ Λυκείου θα διατηρηθεί ο βασικός κορμός των σημερινών υποχρεωτικών μαθημάτων: Αρχαία, Νέα-Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Θρησκευτικά. Τα μαθήματα επιλογής θα προέρχονται από τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, ξένων γλωσσών, αρχαιογνωσίας και πολιτισμού. Επίσης, θα υπάρχουν ώρες για δραστηριότητες (π.χ. αγωγή υγείας, περιβάλλον) ως μαθήματα επιλογής.

– Στη Β΄ Λυκείου θα αρχίζουν οι μαθητές να προσανατολίζονται στους ευρύτερους επιστημονικούς τομείς με τους οποίους επιθυμούν να ασχοληθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα υπάρχουν τα βασικά μαθήματα και ταυτόχρονα θα υπάρχουν και τα μαθήματα επιλογής για τα οποία οι μαθητές θα έχουν μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν «καλάθια» μαθημάτων που δεν θα επιτρέπουν στον μαθητή να κάνει συνδυασμούς επιλογής.

– Στη Γ΄ Λυκείου η εξειδίκευση των τελειοφοίτων θα είναι εντονότερη, καθώς θα επιλέγουν μαθήματα από τον κύκλο σπουδών, στον οποίο στοχεύουν να εισαχθούν στα ΑΕΙ. Βέβαια, θα διατηρηθούν τα βασικά μαθήματα, η βαρύτητα των οποίων για κάθε υποψήφιο θα εξαρτάται από τον κύκλο σπουδών που επέλεξε. Στον τελικό βαθμό-μόρια για την εισαγωγή στα ΑΕΙ θα μετρούν οι επιδόσεις των τάξεων, η ερευνητική εργασία και οι βαθμοί των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

(Πηγή «Καθημερινή»)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *