Επιτυχία και Καθιέρωση

Το σεμινάριο της διδακτικής της Φυσικής στη Χαλκίδα ήταν μια εξαιρετική δράση των Φυσικών Φροντιστών, η οποία πρέπει να καθιερωθεί. Κάθε χρόνο μπορούμε να ανταλλάσουμε τις διδακτικές μας εμπειρίες και προσεγγίσεις και ταυτόχρονα να απολαμβάνουμε εισηγήσεις διακεκριμένων πανεπιστημιακών. Το έργο αυτό το επιτελεί ασφαλώς και η Ένωση των Φυσικών, όμως οι διδακτικές ιδιαιτερότητες της φροντιστηριακής εκπαίδευσης είναι δεδομένες και αξίζουν πάντα την προσεκτική και πρόσθετη διερεύνηση όλων μας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συναδέλφων και απέδειξε ότι οι εμπνευσμένες δράσεις μερικών πρωτοπόρων και ανήσυχων συναδέλφων επιβραβεύονται. Μερικές εισηγήσεις με διδακτικές προτάσεις και προσομοιώσεις απέπνεαν τον μόχθο των συναδέλφων για το μεράκι της διδακτικής τέχνης. Το ιστολόγιο συγχαίρει όσους τόλμησαν και διαμηνύει σ’ όσους δεν τα κατάφεραν να έρθουν να μην χάσουν το επόμενο! Θα επανέλθουμε με φωτογραφικό υλικό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *