25 Ευρώ για Κάθε Μάθημα

Οι υποψήφιοι θα καταβάλουν τέλη για να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, τα οποία καθορίζονται -για το 2011- σε 25 ευρώ για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας και την προφορική εξέταση των Δραματικών Σχολών, το τέλος ανέρχεται στα 50 ευρώ. Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων. Το ανακάλυψα ανατρέχοντας στις σελίδες του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και αναρωτήθηκα τι θα συνέβαινε στη χώρα μας αν η κυβέρνηση επέβαλε ανάλογα εξέταστρα. Μήπως πρέπει να αντιγράψουμε τις πρακτικές της «κομμουνιστικής» Κύπρου ή έχει αλωθεί και αυτή από τον καπιταλισμό των vouchers σύντροφε Οδυσσέα;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *