Περί Πρόσβασης

Ο Χρήστος Κάτσικας στα σημερινά «Νέα» μάς δίνει τις τελευταίες πληροφορίες περί της νέας πρόσβασης … στα ΑΕΙ και ΤΕΙ:

Για τις Β΄ και Γ΄ Λυκείου το νέο ωρολόγιο πρόγραµµα µε τις επιλογές μαθημάτων θα ανακοινωθεί αργότερα, πιθανόν στο τέλος του α’ εξαµήνου του 2011.

Το υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται διάφορα σενάρια όσον αφορά την κατανοµή των μαθημάτων και την ανάπτυξη των επιλογών μαθημάτων από τους μαθητές, καθώς οι δυο αυτές τάξεις θα συνδέονται άµεσα µε την πρόσβαση στις Ανώτατες Σχολές. Στο σηµείο αυτό υπάρχουν ακόµη διαφορετικές προσεγγίσεις π.χ. όσον αφορά την «τύχη» της διδασκαλίας του µαθήµατος της Πληροφορικής, ενώ υπάρχει µια συμφωνία να συνδέονται τα προς επιλογή µαθήµατα αποκλειστικά µε τη Δέσµη των γνωστικών αντικειμένων των σχολών στις οποίες θα κατευθύνεται ο υποψήφιος.
Τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήμια είναι τα παρακάτω:
Στη διάρκεια της φοίτησής του στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου ο υποψήφιος θα παρακολουθεί µικρό αριθµό υποχρεωτικών µαθηµάτων, µαθήµατα επιλογής και δραστηριότητες που θα τον οδηγούν στην οµάδα σχολών της επιλογής του.

Οι σχολές θα καθορίσουν συντελεστές βαρύτητας στα µαθήµατα.

Στο τέλος του Λυκείου οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις σε τέσσερα µαθήµατα που έχουν προεπιλέξει και στην τελική επίδοση θα συνυπολογίζεται η συνολική αξιολόγησή τους στη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου. Η είσοδος των υποψηφίων θα γίνεται σε σχολές(π.χ. Σχολή Θετικών Επιστηµών Αθήνας, Θεσσαλονίκης κ.λπ.) ή σε πανεπιστήμια (π.χ. Πάντειο Πανεπιστήμιο).Η τελική κατάταξή τους σε πανεπιστημιακά τµήµατα ή τµήµατα ΤΕΙ θα γίνεται έπειτα από αξιολογικές διαδικασίες (εξετάσεις) στη διάρκεια του Α΄ έτους σπουδών.

Το σύστηµα αυτό θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013-2014, δηλαδή θα αφορά τους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου το επόµενο σχολικό έτος 2011-2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *