Η Κρατικοποιημένη Ιδιωτική Παιδεία

Συνολικά 650 εκατ. ευρώ ετησίως δίνουν οι Έλληνες γονείς στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό αναφέρει ο Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, προσθέτοντας ότι τα ασφαλιστικά ταμεία ενισχύονται από τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων με εισφορές ύψους περίπου 170 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, βέβαια, μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για την ιδιωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δείχνει ότι, με ευθύνη του κράτους, οι στρεβλώσεις της δημόσιας εκπαίδευσης αποτυπώνονται και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σήμερα, στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων φοιτούν περισσότεροι από 90.000 μαθητές και απασχολούνται περίπου 14.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 8.500 είναι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, η μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

– Οι ρυθμίσεις του εργασιακού καθεστώτος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργούν ενδεχομένως ως τροχοπέδη για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών. Οι βασικές αγκυλώσεις στο θεσμικό πλαίσιο σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών, την αδυναμία απόλυσης μετά τη λήξη σύμβασης εργασίας (κατά περιπτώσεις) και σε περίπτωση κατάργησης τμήματος / μαθήματος επιλογής.

– Δεν επιτρέπεται στα ιδιωτικά σχολεία να διαφοροποιηθούν αναφορικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων (ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, οργανική σύνθεση του προσωπικού κ.λπ.), όπως ορίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αν και η νομοθεσία (N. 682/1977) προβλέπει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων.

– Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων επιβαρύνονται με την υποχρεωτική αγορά των βιβλίων, ενώ αυτά δίνονται δωρεάν στους μαθητές των δημοσίων σχολείων. Ταυτόχρονα, δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα μετακίνησης των μαθητών ιδιωτικών με μειωμένο μαθητικό εισιτήριο.

– Σε αντίθεση με ό, τι επικρατεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα το κράτος δεν προσφέρει καμιάς μορφής στήριξη στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ενώ δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε σχετικά έργα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η μελέτη του ΙΟΒΕ θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση την προσεχή Δευτέρα (7 μ. μ.) στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

(Πηγή Καθημερινή)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *