Ευρώπη 2020

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» εμπεριέχει δύο στόχους που αναφέρονται στην παιδεία: ο πρώτος είναι η μείωση του ποσοστού των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο προκειμένου το 90% των νέων να έχουν συμπληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ο δεύτερος προβλέπει την αύξηση του ποσοστού φοίτησης στην τριτοβάθμια παιδεία, έτσι ώστε το 40% των ενηλίκων να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών σχολών. (Πηγή «Αυγή»)

Σημείωση Ιστολογίου: Καλύτερη Παιδεία, Περισσότερα Φροντιστήρια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *