Αειφανές το Φροντιστήριο

Μπορεί το ελληνικό φροντιστήριο να απουσιάζει από το αποκαλούμενο «εθνικό» συμβούλιο της παιδείας, η παρουσία του όμως είναι αειφανής. Η ΟΙΕΛΕ αποχώρησε από τη χθεσινή συνεδρίαση αντιδρώντας έτσι στην απελευθέρωση της ιδιωτικής παιδείας από το αναχρονιστικό προπολεμικό θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των φροντιστηρίων. Οι λόγοι ανησυχίας της ΟΙΕΛΕ είναι προφανείς και κατανοητοί. Η ευθύνη όμως για τον εξαρθολογισμό των μεγεθών και των τρόπων με τον οποίο αποδίδεται ιδιωτικώς το δημόσιο αγαθό της παιδείας είναι μια κοινή υπόθεση και μπορούμε πλέον, με την απειλή των απρόβλεπτων φαινομένων να συνεννοηθούμε χωρίς δογματισμούς και φανατισμούς. Η παγκόσμια βροχή της οριζόντιας εκπαίδευσης στον επίπεδο κόσμο απαιτεί κανόνες ειρηνικής συνύπαρξης. Οι λιτανείες εκείνων που απεύχονται την καταιγίδα πρέπει να γίνουν θεσμικές προτάσεις γιατί διαφορετικά η άναρχη ανατροπή θα επιφέρει δεινά επί δικαίων και αδίκων. Οι αποχωρήσεις σύντροφε Οδυσσέα των συμμαχητών της ιδιωτικής παιδείας υποδηλώνει τα επερχόμενα και πρέπει να προετοιμαστούμε για το αβέβαιο μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *