Το Ελληνικό Bac

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», από τα τρία σχέδια της αναμόρφωσης του λυκείου που έχουν παραδοθεί στην υπουργό Παιδείας, αυτό που τελικά θα προχωρήσει είναι αυτό… που κοστίζει λιγότερο!

Αυτήν τη στιγμή οι αρμόδιες επιτροπές του υπουργείου μελετούν, πρώτον: ανά σενάριο, πόσοι εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν για την υλοποίηση ενός εκάστου, και δεύτερον: με βάση συγκεκριμένο κόστος υλοποίησης, εάν η τελική πρόταση θα μπορεί να εφαρμοσθεί ολοκληρωτικά και με τον ίδιο τρόπο από το Κολωνάκι μέχρι και το Καστελόριζο. Το «νέο λύκειο» θα βασιστεί στο τρίπτυχο λίγα μαθήματα, δραστικός περιορισμός της γενικής παιδείας και εξειδίκευση ανά κύκλο μαθημάτων. Το καινούργιο σχολείο ξεκινά από την Α’ Λυκείου του Σεπτεμβρίου 2011 με ένα μικρό εύρος αλλαγών στα προγράμματα σπουδών, ενώ η τελική πρόταση του «νέου λυκείου» θα δοκιμαστεί πιλοτικά την ίδια περίοδο σε 150 σχολεία ανά τη χώρα.

Το σίγουρο είναι ότι οδεύουμε σε μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και ισχυρή Γ’ Λυκείου, με κύκλους μαθημάτων από τους οποίους θα επιλέγουν οι μαθητές τον κύκλο που θα τους οδηγήσει στη σχολή της αρεσκείας τους. Το ένα από τα τρία σχέδια, που προέβλεπε πανελλαδικές εξετάσεις στη Β’ Λυκείου, εγκαταλείφθηκε οριστικά, καθώς ο αυξημένος αριθμός πανελλαδικών ανεβάζει στα ύψη το κόστος του νέου συστήματος!

Το Εθνικό Απολυτήριο

Οι μαθητές του λυκείου θα πρέπει να πιάνουν τουλάχιστον τη βάση σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής της Γ’ Λυκείου για να μπορούν στη συνέχεια να αποκτούν το Εθνικό Απολυτήριο.

Το Εθνικό Απολυτήριο, με κύκλους μαθημάτων όμως αυτήν τη φορά, επανέρχεται πανηγυρικά στο προσκήνιο και πάλι, 15 χρόνια μετά την πρώτη ανακοίνωσή του. Με προσαρμογές που δεν θα ξεπεράσουν το 20 με 40% του παλαιού σχεδίου, το Εθνικό Απολυτήριο, που θα έχει ισχύ «baccalaureate», έρχεται από το 2013-2014 να αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Η εισαγωγή θα ακολουθεί το αμερικανικό πρότυπο, που τους θέλει όλους όσοι το επιθυμούν μέσα στα ανώτατα ιδρύματα, στη δικαιοδοσία των οποίων θα περνά… το τελικό κοσκίνισμα!

Βασική Ακαδημαϊκή Μονάδα θα είναι η Σχολή, που θα απονέμει και τα πτυχία με βάση προγράμματα σπουδών. Τα τμήματα θα υφίστανται ως διοικητικές μονάδες συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων. Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται σε σχολές, με βάση συντελεστές που θα θέτουν οι ίδιες για το μάθημα που θεωρούν προαπαιτούμενο.

Η κατανομή των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών θα γίνεται ύστερα από το τέλος του α’ ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με την επίδοση και τις προτιμήσεις τους, χωρίς να αποκλείεται και η αλλαγή προγράμματος σπουδών σε επόμενα έτη. Η διάρκεια των σπουδών θα καθορίζεται με βάση τις διδακτικές μονάδες (σύστημα ECTS) και όχι τα έτη σπουδών. Θα προωθηθεί παράλληλα και αλλαγή του σημερινού συστήματος εξεταστικών περιόδων, που έχει μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε εξεταστικό κέντρο.

Η βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος στηρίζεται στο αναβαθμισμένο λύκειο:

Κάθε νέος που θα παίρνει το Εθνικό Απολυτήριο θα μπορεί να εισάγεται σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Θα υπάρχει εγγυημένο ποσό από το κράτος, το οποίο θα κατευθύνεται στο δημόσιο Ιδρυμα που θα τον δέχεται. Τα πανεπιστήμια θα χρηματοδοτούνται ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που θα δέχονται. Ο προκαθορισμένος δε από το κράτος αριθμός εισακτέων θα καταργηθεί.

Στόχοι
Το χρονοδιάγραμμα ανά τάξη

Στην Α’ Λυκείου, στόχος θα είναι η εξοικείωση των μαθητών με το σύστημα των υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι από 7 μέχρι 9 και τα επιλεγόμενα 3 ή 4.

Στη B΄ και Γ΄ Λυκείου μειώνονται συνολικά τα μαθήματα (9), αυξάνονται τα επιλεγόμενα μαθήματα (6) σε σχέση με τα υποχρεωτικά (3) και επιδιώκεται η εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα. Η Γ΄ λυκείου θα έχει ένα ιδιαίτερα «σφιχτό πρόγραμμα» μαθημάτων, με λίγα μαθήματα, περιορισμένη ύλη και φοβερή εξειδίκευση.

Στο νέο Λύκειο παρέχονται, ιδιαίτερα στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, μαθήματα σε βασικό και υψηλό επίπεδο ώστε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα της επιλογής εκείνων των γνωστικών αντικειμένων που τον ενδιαφέρουν και θέλει να σπουδάσει σε μεγαλύτερο βάθος.

Πηγή «Έθνος» Βίβιαν Μπενέκου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *