Ειδήσεις της Παρελθούσης Εβδομάδας

Κατά παράδοση η τελευταία εβδομάδα του χρόνου δίνει ειδήσεις δίκην προγραμματικών δηλώσεων. Η απουσία μας στην Πορτογαλία δυσκόλεψε την εκπομπή των εκπαιδευτικών ειδήσεων και των σχολίων του ιστολογίου. Ο μικρός απολογισμός των ειδήσεων της παρελθούσης εβδομάδας περιελάμβανε: την επιβεβαίωση της ανασύστασης των πρότυπων σχολείων, το άνοιγμα του επαγγέλματος του φροντιστή, την καθιέρωση της μεθόδου του franchising από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τις σημαντικές περικοπές των χρηματοδοτήσεων για τα αποκαλούμενα δωρεάν βιβλία, τον οργασμό συγχωνεύσεων σχολείων και οργανισμών στην παιδεία, την αναβάθμιση του Π.Ι. Για να είμαστε ειλικρινείς έχουμε μπει στον πειρασμό των προβλέψεων για όλα όσα ο χρεωκοπημένος κρατισμός των ελληνικών σόβιετ επέφερε και σύντομα θα παρουσιάσουμε ετεροχρονισμένα τον εκπαιδευτικό καζαμία του 2011. Γιατί οι προβλέψεις είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού, σύντροφε Οδυσσέα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *