Η Πολύπαθη Ξαναλλάζει

Αλλαγές στην πολύπαθη Τεχνική Εκπαίδευση της χώρας ανακοίνωσε χτες η Άννα Διαμαντοπούλου, διότι, όπως είπε, ο χώρος αυτός, παρά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, έχει τεράστια προβλήματα. Στόχος του υπουργείου, σύμφωνα με την κυρία Διαμαντοπούλου, είναι η αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, ώστε να προσελκύσει μαθητές και εκπαιδευτικούς υψηλού επιπέδου, με προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Η υπουργός κατέθεσε για διαβούλευση τις εξής προτάσεις: δημιουργία Τεχνολογικού Λυκείου τριετούς διάρκειας, που θα ενσωματώνει τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) και τις ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές) και θα είναι ισότιμο με όλους τους άλλους τύπους λυκείων. Το Τεχνολογικό Λύκειο θα εξασφαλίζει στους αποφοίτους του γενικές γνώσεις αλλά και ολοκληρωμένη Τεχνική  Επαγγελματική Εκπαίδευση. Θα παρέχει τίτλους ανάλογου επιπέδου, που καθορίζονται από τις σχετικές οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Θα δημιουργηθούν και τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι ενταγμένα στο λειτουργικό πλαίσιο του Τεχνολογικού Λυκείου, θα έχουν διάρκεια ενός σχολικού έτους και θα παρέχουν πτυχίο ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου από αυτό του Τεχνολογικού Λυκείου.
 
(πηγή: Έθνος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *