Ενημερώσεις Γονέων

Η τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδος επιβάλλει το παρόν σημείωμα. Άλλωστε το ιστολόγιο επιθυμεί να τεκμηριώνει με αποδεικτικό τρόπο, την φροντιστηριακή εκπαιδευτική και παιδαγωγική καθιέρωση, στους έκπληκτους παροίκους της παιδείας. Με συστηματικό και καθολικό τρόπο τις δύο τελευταίες δεκαετίες τα χιλιάδες φροντιστήρια αυτής της χώρας διοργανώνουν τρεις τουλάχιστον ενημερώσεις γονέων στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Με εκπληκτικά ποσοστά προσέλευσης οι γονείς συζητούν για ώρες με τους καθηγητές των παιδιών τους και απολαμβάνουν το αγαθό μιας πρωτόγνωρης διαμορφωτικής περιγραφικής αξιολόγησης των παιδιών τους. Οι Φροντιστές διαλέγονται με την κοινωνία αποδεικνύοντας την παιδαγωγική τους ευαισθησία και την εκπαιδευτική τους φροντίδα που υπερβαίνει κάθε νόμιμη και θεμιτή αντιπαροχή. Οι Υπουργοί της Παιδείας, οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές της παιδείας αγνοούν το φαινόμενο και ως προς την έκταση και ως προς τη συχνότητα του. Το ιδιωτικό φροντιστήριο από τη φύση του προπορεύεται και στην έγκυρη πληροφόρηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων μαθητών του. Χιλιάδες ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού γίνονται κάθε χρόνο από τα φροντιστήρια σε όλη τη χώρα. Το έχει συνειδητοποιήσει αυτό η επικριτική γραφίδα της «αριστερής» πικρίας; Προφανώς όχι αλλά υπόσχομαι να απαντήσω προσεχώς στο επίσης προφανές ερώτημά της: και αφού είστε τόσο καλοί δάσκαλοι και σας επιλέγει για την αξιοσύνη σας η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων, γιατί η παιδεία ως αποτέλεσμα έχει τα χάλια της;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *