Πανελλαδικές στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου

«Στην προσπάθειά μας να εξαφανίσουμε το φροντιστήριο διαλύσαμε το σχολείο, ισοπεδώσαμε κάθε αξιολόγηση, αποδιοργανώσαμε το Λύκειο και επιτρέψαμε να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητές με απίστευτες λειτουργικές αδυναμίες στα απλά μαθηματικά και την γλώσσα.»

Η άποψη αυτή ανήκει σε διακεκριμένο, διανοούμενο, ιστορικό στέλεχος της ελληνικής παιδείας ο οποίος ανήκει στον πυρήνα εκείνων που έχουν λόγο στο υπό διαμόρφωση εξεταστικό. Μας μεταφέρθηκε αυτούσια και αποτυπώνει τους προβληματισμούς που διατυπώνονται και επιμένουν στην άποψη ότι το νέο Λύκειο θα έχει πανελλαδικές αξιολογήσεις στην Β’ και την Γ’ τάξη, οι οποίες μάλιστα θα μετρούν «50 – 50» στη διαμόρφωση του Εθνικού Απολυτηρίου. «Το Εθνικό Απόλυτήριο ουδέποτε είχε στόχο την κατάργηση των φροντιστηρίων» συμπλήρωσε ο ίδιος με τη σοφία που διακρίνει εκείνους που γνωρίζουν και αναγνωρίζουν χωρίς να παγιδεύονται στη διάσωση των δογμάτων και των ιδεοτύπων περί της εκπαιδευτικής καθαρότητας του κρατικού σχολείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *