Απλές Μηχανογραφικές Λογικές

Το θέμα των μηχανογραφικών είναι απλό και δεν κατανοούμε την ένταση. Η πλέον ρεαλιστική παιδαγωγική και οικονομική λύση είναι η ηλεκτρονική του κατάθεση τον μήνα Ιούλιο, κατά το πρότυπο της μετεγγραφικής διαδικασίας. Οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν τις επιδόσεις τους και η πολιτεία θα εξοικονομήσει ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Το πλέον σημαντικό επιχείρημα όμως είναι ασφαλώς το γεγονός ότι στο τέλος του Ιουνίου ή στις αρχές του Ιουλίου υπάρχει ο χρόνος και η ηρεμία για τη λήψη της σωστής απόφασης. Οι τεχνολογικά «προχωρημένοι» ιθύνοντες της παιδείας έχουν εγκλωβιστεί αναιτίως. Το μηχανογραφικό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του και η πιθανή κατάθεσή του τον Μάρτιο θα αποτυπώσει τις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων, αλλά δεν θα αποφύγουμε την τυχαία και αβασάνιστη συμπλήρωση στις χαμηλόβαθμες σχολές που έχουν όμως αξία και προοπτική. Αν μάλιστα θυμηθούμε με ποια επιχειρήματα επιλέχθηκε επί Αρσένη η συμπλήρωση μετά τις εξεταστικές δοκιμασίες, τότε θα κατανοήσουμε ευχερέστερα την πρόταση που καταθέτουμε. Για τη συνέχεια του κράτους ρε γαμώτο …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *