Μαύρα Ιδιαίτερα και Λευκά Εργόσημα

Η ρύθμιση του νέου φορολογικού νόμου στο θέμα των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων αποτελεί ασφαλώς μια θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της νομιμοποίησης ενός εκτεταμένου φαινομένου φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Τα πάντα όμως θα κριθούν για μια ακόμα φορά από το αποτέλεσμα. Οι Φροντιστές πάντως διαχρονικά έχουν τη λογική απαίτηση οι συνεργαζόμενοι με φροντιστήρια καθηγητές που παραδίδουν παράλληλα και ιδιαίτερα μαθήματα να θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Αυτό απαιτεί η κοινή λογική αλλά και το ασφαλιστικό συμφέρον των συνεργαζομένων καθηγητών. Τα εργόσημα του νέου νόμου ευχόμαστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, όμως το χρόνιο πρόβλημα των υποχρεωτικά εκτελεστών και νεκρών εν πολλοίς συμβάσεων σ’ έναν κλάδο που δοκιμάζεται ως οργανωμένη εκπαιδευτική και επιχειρηματική παροχή αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευελιξία και χωρίς δογματισμούς. Δείτε τις διαδικασίες που θεσπίζει ο νέος νόμος και στείλτε μας τις δικές σας παρατηρήσεις και προτάσεις.

Για την ασφάλιση των φυσικών προσώπων που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα ο νέος νόμος προτείνει την ακόλουθη διαδικασία: Από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα εκδίδεται ειδικό εργόσημο υπό τύπο πολύπτυχης επιταγής , συγκεκριμένης χρηματικής αξίας στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του παρέχοντος την υπηρεσία και το ποσό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, υπέρ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.Τα εργόσημα θα διατίθενται από τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, τα ΕΛΤΑ και τα ΚΕΠ, με καταβολή από τον εργοδότη του αναλογούντος ποσού.

Στη συνέχεια τα εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικά από τον εργοδότη στους καθηγητές για την παροχή των υπηρεσιών τους, οι οποίοι τα εξοφλούν από τους φορείς που τα διαθέτουν, αφού παρακρατηθούν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Οι εισφορές που παρακρατήθηκαν και το καθαρό ποσό αναγράφονται στην επιταγή – εργόσημο, που χωρίζεται σε δύο τμήματα, από τα οποία το ένα φυλάσσεται από τον φορέα που εξοφλεί και το άλλο φυλάσσεται από τον εργοδότη. Στο τέλος κάθε έτους ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο. Ο τύπος του εργοσήμου και τα στοιχεία που αναγράφονται , εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και γνησιότητα του εντύπου. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2 / 3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1 / 3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου.

Κάπως έτσι η Πολιτεία ελπίζει να αντιμετωπίσει το θέμα. Εμείς διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις καθώς τα κίνητρα είναι υπέρ των μαύρων συναλλαγών και εναντίον των λευκών εργοσήμων. Μακάρι Μπουτάρη όπως λένε και τα φοβερά spots της προεκλογικής θολούρας που βιώνουμε και της σύγχυσης των ημερών … Η θέσπιση μέτρων χωρίς τη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων είναι μια πρακτική που οδηγεί συνήθως σε λάθος αποφάσεις. Η γραφειοκρατία του μέτρου είναι αποτρεπτική και περιπετειώδης. Μακάρι να δικαιωθεί ο νομοθέτης και να δω εργοδότες γονείς και νομίμως ασφαλισμένους οικοδιδασκάλους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *