Το Νέο Λύκειο

Σύμφωνα με σχέδιο που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας κάθε μαθητής στη Β και στη Γ Λυκείου είναι υποχρεωμένος να πάρει:

1. 12 ώρες υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία είναι συγκεκριμένα: Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία (6 ώρες), Αγγλικά (3 ώρες), Φυσική Αγωγή (3 ώρες).

2. 21 ώρες μαθήματα επιλογής

Υπάρχουν έξι ομάδες μαθημάτων οι οποίες περιέχουν τρίωρα μαθήματα (βασικό επίπεδο) και εξάωρα μαθήματα (υψηλό επίπεδο). Ο μαθητής υποχρεούται να επιλέξει: ένα εξάωρο μάθημα (υψηλό επίπεδο) από όποια ομάδα μαθημάτων επιθυμεί (εφόσον η ομάδα διαθέτει εξάωρο μάθημα) και ένα τρίωρο μάθημα (βασικό επίπεδο) από κάθε μία από τις υπόλοιπες ομάδες. Στα 6ωρα μαθήματα περιλαμβάνονται τα Αρχαία, τα Μαθηματικά, η Φυσική, τα Λατινικά και η Οικονομία σε υψηλό επίπεδο. Στα 3ωρα μαθήματα τα Αρχαία, τα Μαθηματικά, η Χημεία, η Βιολογία, οι Πολιτικές Επιστήμες και η Ψυχολογία. Η Ιστορία θα έχει δύο εκφάνσεις: Ιστορία των Ιδεών και Ευρωπαϊκή Ιστορία με 3ωρη διδασκαλία το καθένα.

3. 2 ώρες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα

Τα σενάρια για το νέο εξεταστικό που έχουν διαρρεύσει θα αναρτηθούν εντός του Σαββατοκύριακου καθώς απαιτούν ιδιαίτερη μελέτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *