Κίνημα Αποδείξεων

Με νέες ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες η κυβέρνηση επιχειρεί στο «κίνημα των αποδείξεων». Μια διαφαινόμενη ρύθμιση εξαιρετικής σημασίας είναι ο διπλασιασμός της αξίας των φροντιστηριακών αποδείξεων στην προσπάθεια περιορισμού των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων. Ας ελπίσουμε ότι για πρώτη φορά η πολιτεία θα δώσει ένα χτύπημα προθέσεων στην αληθινή παραπαιδεία. Μια σημαντική πρωτοβουλία είναι και η δυνατότητα που μας δίνεται σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της εκπαιδευτικής παραοικονομίας μέσω διαφημιστικού video, το οποίο ως τηλεοπτικό μήνυμα θα ευαισθητοποιεί τους πολίτες απέναντι στη διαφθορά και τη μαύρη συναλλαγή. Η καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης της διαφημιστικής μας πρότασης είναι η 30η Σεπτεμβρίου. Το ιστολόγιο θα προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό ιδεών και προτάσεων. Να διαβάσετε προσεκτικά την οδηγία που ακολουθεί του φίλτατου Νίκου Αυλωνίτη.

Ο Νίκος Αυλωνίτης μας ενημερώνει για τις σοβαρές συνέπειες ( κλείσιμο του Φροντιστηρίου για 1 μήνα ) που προβλέπει ο νέος νόμος 3842 / 2010 στην περίπτωση μη έκδοσης τριών τουλάχιστον αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Προς τούτο και προς αποφυγή των ανωτέρω συνεπειών τα Φροντιστήρια που αναγράφουν στο Μητρώο Μαθητών μηνιαία δίδακτρα θα πρέπει στο τέλος έκαστου μήνα να εκδίδουν όλες τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών , ανεξάρτητα από την είσπραξη ή όχι των διδάκτρων. Δεδομένου ότι ο Κ.Β.Σ. ορίζει ότι, όταν η παροχή υπηρεσιών διαρκεί ( Σχολική χρονιά ) εκδίδεται Α.Π.Υ. κατά το χρόνο που τμήμα ( μήνας ) της υπηρεσίας που παρασχέθηκε καθίσταται απαιτητό ( τέλος του μήνα ). Δηλαδή έκδοση Α.Π.Υ. τη στιγμή που δημιουργείται η απαίτηση και όχι η είσπραξη των διδάκτρων.

Ας προσχωρήσουμε όλοι στο κίνημα των αποδείξεων και της λογικής γιατί «η καλύτερη προπαγάνδα είναι το ατομικό παράδειγμα», όπως έλεγε ο Ιωσήφ Στάλιν …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *