Έξι Αλλαγές στις Μετεγγραφές

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις αρχές Οκτωβρίου και όχι τον Νοέμβριο, όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα μαθαίνουν εντός μίας εβδομάδας αν έγινε δεκτή η αίτησή τους γράφει στο σημερινό Έθνος ο Μιχάλης Νιβολιανίτης. Έξι νέες ευεργετικές διατάξεις για τις μετεγγραφές φοιτητών έχει συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για τη Διά Βίου Μάθηση το υπουργείο Παιδείας, κάνοντας τη διαδικασία ταχύτερη και πιο αξιοκρατική. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, το «ξεσκαρτάρισμα» θα γίνεται εντός μίας εβδομάδας από το υπουργείο -με βάση και τα μόρια στις πανελλαδικές- ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μαθαίνουν σε χρόνο ρεκόρ (2,5 μήνες νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη) αν έγινε δεκτή η αίτησή τους.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να ολοκληρωθούν οι μετεγγραφές το ταχύτερο δυνατό και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους στο τμήμα υποδοχής, από το πρώτο κιόλας εξάμηνο. Την ίδια στιγμή, διευρύνεται ο αριθμός των ΤΕΙ που υπάγονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής, αφού εκτός από τα ιδρύματα του Πειραιά και της Αθήνας, προστίθεται και το αντίστοιχο της Χαλκίδας. Αυτό γίνεται για την αποσυμφόρηση των ΤΕΙ Αθήνας – Πειραιά από τον μεγάλο όγκο σπουδαστών που δέχονται κάθε χρόνο και για να κατανεμηθούν οι μετεγγραφόμενοι από αρκετά τμήματα της περιφέρειας -αναλογικά με τον αριθμό εισακτέων του κάθε τμήματος υποδοχής- και στα τρία ιδρύματα.

Οι νέες διατάξεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή είναι οι εξής:

• Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις αρχές Οκτωβρίου (πιθανότατα 1-10) και όχι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη που ίσχυε έως πέρυσι.

• Η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή ή σπουδαστή ηλεκτρονικά, μετά την εγγραφή του στο τμήμα προέλευσης, σε ειδικά ανεπτυγμένο για τις μετεγγραφές πληροφοριακό σύστημα, ενώ η αίτηση επέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. Μέχρι πέρυσι, οι αιτήσεις υποβάλλονταν στο τμήμα υποδοχής.

• Εντός εφτά ημερών από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια μάθαιναν για το αν έγινε δεκτή η αίτηση, έως και 40 ημέρες μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

• Οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές, υποβάλλουν ακολούθως στο τμήμα υποδοχής τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για την απόδειξη των προϋποθέσεων μετεγγραφής.

• Ως ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται τα τεχνολογικά ιδρύματα Αθήνας, Πειραιά και Χαλκίδας

• Σε περίπτωση που στα ομοειδή τμήματα που εδρεύουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον αριθμό που πρέπει να δεχτεί το καθένα -σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζει ο νόμος- γίνεται κατανομή των φοιτητών με κριτήριο τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν στις πανελλαδικές.

Δικαίωμα μετεγγραφής για φέτος, από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, έχουν τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 45 χιλιάδων ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές, δικαίωμα υποβολής έχουν και φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Επισημαίνεται ότι οι μετεγγραφές για τους ανωτέρω δικαιούχους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά σε ποσοστό το 14% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται σε 4% για μετεγγραφές φοιτητών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο και σε 10% για όσους διανύουν το τρίτο εξάμηνο. Ειδικότερα, για τα τμήματα υποδοχής των πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, το συνολικό ποσοστό των μετεγγραφών είναι μικρότερο και δεν μπορεί να ξεπερνά το 9% του αριθμού εισακτέων στο τμήμα υποδοχής. Το 4% αφορά μετεγγραφές για το πρώτο εξάμηνο και το 5% φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο.

Διευκρινίζεται ότι αν το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβληθεί για ένα τμήμα υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσοστά, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών με τον μικρότερο μέσο όρο του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Αν και αυτός είναι ίσος, λαμβάνεται υπόψη (για φοιτητές που βρίσκονται στο Α’ εξάμηνο) ο συνολικός αριθμός μορίων, ενώ για φοιτητές του Γ’ εξαμήνου, προσμετράται η συνολική βαθμολογία τους στο τμήμα προέλευσης στα δύο πρώτα εξάμηνα. Επισημαίνεται ότι για φοιτητές πολυμελών οικογενειών, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για μετεγγραφές χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πρυτάνεων και προέδρων τεχνολογικών ιδρυμάτων, μόνο για την Αθήνα, οι μετεγγραφές αναμένεται ότι θα «αγγίξουν» τις 6.500 – 7.000. Το μεγαλύτερο «βάρος», αναλογικά με τον αριθμό εισακτέων που δέχονται απευθείας από τις πανελλαδικές, θα σηκώσουν τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, αφού μπορεί να ξεπεράσουν συνολικά τις 3.000 μετεγγραφές.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει μία μικρή μείωση από την αρχική εκτίμηση, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι σπουδαστές του ΤΕΙ Χαλκίδας δεν θα μπορούν πλέον να μετεγγράφονται προς αυτά τα ιδρύματα. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας θα απορροφήσουν από μετεγγραφές περίπου 3.000 φοιτητές, με τους μισούς από αυτούς να πηγαίνουν στο Καποδιστριακό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *