Η Κρίσιμη Περίοδος των Εγγραφών

Από σήμερα και για τρεις περίπου εβδομάδες χιλιάδες φροντιστήρια σ’ ολόκληρη τη χώρα, θα προσέθετα και σε ολόκληρο τον κόσμο, υποδέχονται γονείς, κηδεμόνες και μαθητές οι οποίοι διερευνούν και επιλέγουν το σχήμα της παράλληλης σχολικής στήριξης και αναζητούν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τις πανελλαδικές δοκιμασίες των επερχόμενων ετών. Οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι μαθητές αξιολογούν αυστηρά και επιλέγουν με πολλά κριτήρια το φροντιστήριο στο οποίο τελικώς θα εγγραφούν. Μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή τα καλοκαιρινά πρωινά τις κλαδικές έρευνες των τελευταίων ετών και τα στατιστικά αποτελέσματα των φροντιστηρίων μας όπως προκύπτουν από τα δελτία των ενδιαφερομένων και πολλούς επιμέρους δείκτες. Κατέγραψα εντυπωσιακά στοιχεία και συμπεριφορές αλλά τελικώς κατέληξα στο γνωστό σε όλους μας συμπέρασμα: το μερτικό μας στις εγγραφές σχετίζεται γραμμικά με την οργάνωση, την ποιότητα, την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας και τις κατ’ επέκταση και αποτέλεσμα επιτυχίες μας. Όσο για τους ενθουσιώδεις νέους συναδέλφους που τυχαία συνάντησα στις διακοπές και με ρωτούσαν πότε θα δρέψουν τους καρπούς των προσπαθειών τους τούς παρέπεμψα στην παλαιότερη ανάρτηση «η επιτυχία είναι ένα συνεχές ταξίδι», με αφορμή τη σχετική ομιλία στο TED του Richard John. Ένα νέο φροντιστηριακό εγχείρημα ποιοτικών υπηρεσιών και με τη βασική προϋπόθεση της συνεπούς και συνεχούς προσπάθειας καρποφορεί μετά από μια επταετία και θα συνεχίζει να επιλέγεται με καθοριστικό κριτήριο την επιτυχία των μαθητών του. Στις εγγραφές των επόμενων ημερών σε μια κρίσιμη περίοδο οικονομικής δυσπραγίας τα κριτήρια νομιμότητα, ποιότητα και αποτέλεσμα θα κυριαρχήσουν και θα ξεχωρίσουν από την πειρατεία που υπόσχεται χωρίς να δεσμεύεται. Θερίζουμε ότι σπείραμε εν ολίγοις και αν η σοδειά είναι κακή πρέπει με κάθε σύνεση και εκπαιδευτικό προβληματισμό να ξανασπείρουμε. Οι άνθρωποι επιλέγουν αγαθά και αξίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *