Άξιοι Εισίν

Ο Σταύρος Λίτσας καλός φίλος, εργάτης της ιδιωτικής παιδείας, μαζί με τον Φώτη και τον Ζήση έχουν δημιουργήσει ένα πρότυπο ιδιωτικό σχολείο ως συνέχεια μιας μακράς και επιτυχημένης φροντιστηριακής διαδρομής. Το όνομα του σχολείου "Άξιον" και οι ίδιοι Άξιοι Εισίν. Δείτε την εφημερίδα του σχολείου τους.

Άξιον Εστί [Αρχείο PDF] 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *