Ο Απολογισμός του Μιχάλη

Ο απελθών πρόεδρος της ΟΕΦΕ κατέθεσε στο σώμα των συνέδρων τον απολογισμό της δράσης και το χρονικό μιας διετίας. Το κείμενο αποτελεί αποδεικτικό ήθους και προσφοράς η οποία με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να μελετηθεί από όλους μας και να αξιολογηθεί αντικειμενικά από τους οπαδούς της εσωτερικής μετριοκρατίας. 

Απολογισμός Μιχάλη Αμοιραδάκη Ιούνιος 2010 [Αρχείο PDF] 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *