Το Αόριστο Ολοκλήρωμα

Οι αοριστίες της μείωσης κατά 8% της ύλης των Μαθηματικών Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου δίνουν και παίρνουν. Η τελευταία φήμη που κυκλοφορεί είναι ότι θα εξαιρεθεί η «παράγουσα» συνάρτηση στην αρχή του 3ου κεφαλαίου του ολοκληρωτικού λογισμού και όχι οι Μιγαδικοί Αριθμοί. Αυτό πάντως που προκαλεί εντύπωση είναι η διαδικασια ∙ το Υπουργείο παρήγγειλε στο Π.Ι. μια μείωση της ύλης εν ήδη έκπτωσης κατά 8% ∙ με ποια άραγε μονάδα μέτρησης; ∙ την παράγραφο, τις σελίδες άνευ σχημάτων ή κάποια μονάδα μαθηματικής βαρύτητας. Προσέξτε όμως αγαπητοί φίλοι δεν αρκεί η γνωστοποίηση της πρότασης του Π.Ι. Για να ξέρουμε τι θα διδάξουμε πρέπει να συμφωνήσει και η Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. του Υπουργείου! Με λίγα λόγια δεν είμαστε βέβαιοι για το Αόριστο Ολοκλήρωμα αλλά για τις χρόνιες αοριστίες λίγες μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας χιλιάδων μαθητών για τις Πανελλαδικές του 2011. Όσο για τη Λογοτεχνία και το τι θα διδαχθεί το ιστολόγιο ετοιμάζει πρόγνωση προς επαλήθευση με κλιμακούμενη ανταμοιβή δίκην στοιχήματος!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *