Τα Σημερινά Θέματα

Οι συνεργάτες του ιστολογίου μας Χριστίνα Ζωγράφου και Μαρία Κανιάρη, Νίκος Καλαθάς και Σπύρος Γαβριήλ σχολιάζουν τα σημερινά θέματα στα Λατινικά, τη Χημεία κατεύθυνσης και τον Προγραμματισμό αντίστοιχα:

Τα σημερινά θέματα στα Λατινικά αν και όχι αναμενόμενα, όσον αφορά τα κείμενα, ήταν βατά. Οι γραμματικές παρατηρήσεις δεν είχαν καμία δυσκολία, απλά έπρεπε να δοθεί κάποια προσοχή στο γένος και την πτώση δύο αντωνυμιών και στην προστακτική δύο προστακτικών τύπων. Η συντακτική αναγνώριση των λέξεων ήταν ξεκάθαρη, ενώ η αναγνώριση της δευτερεύουσας ενδοιαστικής πρότασης γινόταν χωρίς καμία δυσκολία. Τα παιδιά απλά έπρεπε να θυμηθούν ότι η πρόταση είχε ιδιόμορφη ακολουθία χρόνων.

Στη μετατροπή της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη έπρεπε να θυμηθούν ότι η λέξη arma που γινόταν υποτακτική ήταν ουδετέρου γένους. Η ανάλυση της αφαιρετικής απόλυτης «occiso Scriboniano» αναλυόταν με huc + υποτακτική υπερσυντελίκου, ενώ στη μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο έπρεπε απλώς να θυμηθούν ότι το ειδικό απαρέμφατο που έπρεπε να σχηματίσουν θέλει υποκείμενο σε αιτιατική και δεν πρέπει να παραληφθεί (λατινισμός).

Τα θέματα στη Χημεία κατεύθυνσης καλύπτουν όλη την έκταση της ύλης σε ικανοποιητικό βαθμό. Ήταν αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και χωρίς να κρύβουν παγίδες.

Όσον αφορά τα θέματα του Προγραμματισμού ήταν μέτρια σε δυσκολία και ασυνήθιστα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά το στυλ των θεμάτων. Ήταν για αρκετά καλά διαβασμένους μαθητές και κάλυπταν ολόκληρη την ύλη.

Δείτε τις λύσεις των θεμάτων στο www.pedio.ekp.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *