Δύσκολα και Απαιτητικά τα θέματα στη Φυσική

Τα θέματα της Φυσικής κρίθηκαν από το σύνολο των εξεταζομένων απαιτητικά και δύσκολα. Το διαγώνισμα κρίνεται από τις επιδόσεις των εξεταζομένων. Το γεγονός όμως ότι το εύρος της ύλης έχει περιοριστεί με την εξεταστική λογική των πραγμάτων επαναφέρει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των ζητουμένων. Τα θέματα από άποψη Φυσικής ήταν πολύ καλά και αυτό πρέπει να είναι το επίπεδο σε μια πανελλαδική εξέταση για σχολές υψηλής ζήτησης. Η καλή γνώση της Φυσικής όλων των Λυκειακών τάξεων είναι κάτι το αυτονόητο και το επιβεβλημένο. Η αναθεώρηση της ύλης και των αναλυτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να περιμένει. Διαφορετικά θα κρύβουμε τη γυμνία μας πίσω από γνωστές ασκήσεις και «προβλήματα» που θα μας αποστερούν την κριτική σκέψη και τη συνδυαστική ικανότητα. Δείτε τις λύσεις των θεμάτων στο www.pedio.ekp.gr

One Reply to “Δύσκολα και Απαιτητικά τα θέματα στη Φυσική”

 1. Το ερώτημα α από την 5 ερώτηση όπου ρωτά για την εξάρτηση του δείκτη διάθλασης είναι εκτός ύλης αφού αυτό αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο (2.11 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ) και στην φυσική γενικής παιδείας
  Δεν αναφέρει καποιος όμως κάτι σχετικά με αυτό.
  Επίσης στο ερώτημα για την ροπή ζεύγους
  Το βιβλίο αναφέρει ότι η ροπή ζεύγους είναι ίδια ως προς οποιδήποτε σημείο (σελ 113) και δίπλα στην εικόνα της ροπής ζεύγους (σχ. 4.12) αναφέρει “η ροπή ζεύγους είναι ίδια ως προς οποιδήποτε σημείο του επιπέδου” και το ερώτημα είναι
  χαρακτηρίζουμε την πρόταση ως ημιτελή άρα λάθος ή μας αρκεί το κυριώς κείμενο του σχολικού βιβλίου και αφηνοούμε την λεζάντα αρα η πρόταση είναι σωστή;
  Σημείωση: Η ροπή του ζεύγους είναι ίδια ως προς κάθε σημείο του επιπέδου για κάθε παράλληλο άξονα κάθετο στο επίπεδο γιατί αν πάρουμε άξονα παράλληλο σε μία από τις δυνάμεις του ζεύγους τότε η ολική ροπή είναι μηδέν.
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
  ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
  ΒΟΛΟΣ 27 /5 /2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *