Σχόλια για τις Σημερινές Εξετάσεις

Τα σημερινά θέματα σε όλα τα μαθήματα της γενικής παιδείας απέδειξαν τις διαγραφόμενες τάσεις της θεματοδοσίας προς περισσότερο απαιτητικά ζητήματα. Παραθέτουμε τα σχόλια των συνεργατών μας στη βιολογία και τα μαθηματικά και προσθέτουμε ότι οι εξετάσεις αποδεικνύουν πως τα θέματα της προσομοίωσης δεν καίγονται. 

Ο κ. Ζευγώλης σχολίασε τα σημερινά θέματα της Βιολογίας.

Η πλειοψηφία των θεμάτων (Α, Β και Γ) χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευκολία εφόσον αποτελούν πολύ συγκεκριμένα και οριοθετημένα τμήματα της διδακτέας ύλης ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτείται κριτική επεξεργασία

Εξαίρεση αποτελούν τα ερωτήματα:

-Β1 το οποίο χαρακτηρίζεται μη αναμενόμενο, ενώ απαιτεί ιδιαίτερα λεπτομερή γνώση της διδακτέας ύλης και ικανότητα απομνημόνευσης

-Γ1 η έκταση της απάντησης του οποίου (δηλ. αν θα έπρεπε να προστεθούν στην απάντηση στοιχεία από τη βιολογική αζωτοδέσμευση) θα μπορούσε να ανησυχήσει τους μαθητές ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μοριοδότησης.

-Β3 όπου η έννοια διοξείδιο του άνθρακα αντιστοιχείται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου ωστόσο κάποιοι μαθητές θα μπορούσαν να αντιστοιχήσουν με την έννοια αποψίλωση που έμμεσα έχει σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα

Το θέμα Δ κρίνεται ως θέμα σχετικής δυσκολίας και αναγκαιότητας κριτικής επεξεργασίας, εφόσον το πρώτο ερώτημα (Θέμα Δ1) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σχετικά ασαφές με την έννοια ότι η απάντηση του από το σχολικό βιβλίο δεν οριοθετείται επακριβώς ενώ ταυτόχρονα απαιτεί καλή αντίληψη και κατανόηση της συγκεκριμένης ύλης. Ακόμη, τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 του ίδιου θέματος απαιτούσαν καλή γνώση του συγκεκριμένου θεωρητικού τμήματος έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να αντιστοιχήσουν το παράδειγμα των ερωτημάτων με τα στοιχεία της ύλης του σχολικού βιβλίου.

Οι καθηγήτριες της Στατιστικής κ. Έλενα Κοτελίδα και Μαρία Πάνου σχολιάζουν τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών της Γενικής Παιδείας:

«Σε σύγκριση με τα περσινά θέματα που μπορούσε κανείς να θεωρήσει βατά, τα φετινά είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες με κλιμακούμενη δυσκολία και στα οποία θα έπρεπε ο υποψήφιος να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη θεωρία.

Το 2ο θέμα ήταν ένα σχετικά απλό θέμα 1ου κεφαλαίου. Το 3ο θέμα αναφερόταν κυρίως στο 2ο κεφάλαιο. Στο 4ο ερώτημα η (άστοχη) χρήση της λέξης «και» στο ενδεχόμενο Α πιθανώς να προβλημάτισε κάποιους μαθητές και θα πρέπει να αγνοηθεί, δεδομένου ότι δεν εξετάζεται και δεν διευκρινίζεται αυτή η περίπτωση από το σχολικό βιβλίο. (Το δεξί άκρο της κλάσης θεωρείται πάντα ανοιχτό και η μεταβλητή είναι συνεχής).

Το 4ο θέμα ήταν συνδυαστικό 1ου και 3ου κεφαλαίου χωρίς τα ερωτήματά του να προβληματίζουν ιδιαίτερα αλλά απαιτούσαν καλή γνώση. Είναι θέματα που μπορούν να ξεχωρίσουν οι καλοί, οι μέτριοι και οι άριστοι μαθητές.

Γενικά επαναλαμβάνουμε ότι απαιτούσαν βαθιά γνώση και κατανόηση της θεωρίας. Ήταν θέματα διαφορετικής φιλοσοφίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να είναι αντικειμενικά αυξημένης δυσκολίας.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *