Νέα Εξεταστικά Δεδομένα

Η κατάργηση της βαθμολογικής βάσης στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλάζει σε σημαντικό βαθμό τα εξεταστικά δεδομένα και δημιουργεί ευκαιρίες πρόσβασης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τους υποψηφίους για την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Άρθρο στη σημερινή Απογευματινή).

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να ισχυριστούμε τεκμηριωμένα ότι οι βάσεις εισαγωγής θα επανέλθουν στα χαμηλά επίπεδα των βάσεων του 2004 σε ό,τι αφορά τις σχολές οι οποίες επιλέγονται λιγότερο από τους υποψηφίους.

Η κατάργηση όμως της βαθμολογικής βάσης διαμορφώνει εκ των πραγμάτων και μια νέα φιλοσοφία στην θεματοδοσία των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς οι επιτροπές των θεμάτων θα είναι απελευθερωμένες από το άγχος του βαθμολογικού ορίου και θα κινηθούν σε θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έλειψαν τα προηγούμενα χρόνια. Η κλιμάκωση της δυσκολίας των θεμάτων ευνοεί πάντοτε τους καλύτερα προετοιμασμένους υποψηφίους οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν έτσι τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Το εντυπωσιακό στοιχείο των τελευταίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, στις οποίες τα θέματα ήταν σε σημαντικό βαθμό εύκολα, είναι ότι τα ποσοστά των χαμηλών επιδόσεων ουδόλως επηρεάστηκαν ενώ αντιθέτως οι υποψήφιοι των μεσαίων επιδόσεων με σημαντική ευκολία ανήλθαν στα 17.000 και 18.000 μόρια. Το βαθμολογικό χάσμα των τελευταίων ετών απέδειξε ότι οι καλοί με τα εύκολα θέματα γίνονται καλύτεροι ενώ οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων παραμένουν χαμηλές ανεξάρτητα από το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Με τα νέα εξεταστικά δεδομένα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πληρωθούν επιτέλους τα τμήματα των περιφερειακών ΤΕΙ αλλά και ορισμένων ΑΕΙ χαμηλής ζήτησης χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε πληρότητα λειτουργίας και πραγματικής φοίτησης όσων επιτύχουν στα τμήματα αυτά. Ειδικότερες επισημάνσεις μπορούν να γίνουν ανά επιστημονικό πεδίο και έχουν ως εξής:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο η κατάργηση της βαθμολογικής βάσης δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή για το σύνολο σχεδόν των τμημάτων με μοναδική εξαίρεση τα τμήματα των ξένων φιλολογιών. Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν το 2004 έχουν περιορίσει στο 1ο επιστημονικό πεδίο σε σημαντικό βαθμό τους αστάθμιτους παράγοντες των εισαγωγικών εξετάσεων. Τα μοναδικά μαθήματα που μπορούν να προκαλέσουν πτωτικές τάσεις είναι τα Αρχαία Ελληνικά και η Ιστορία της κατεύθυνσης στα οποία αναμένονται θέματα αυξημένης δυσκολίας συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. Οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα αυτά θα καθορίσουν τις βάσεις εισαγωγής στις περιζήτητες σχολές της Νομικής, των Παιδαγωγικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης και στις Παιδαγωγικές σχολές της Προσχολικής Αγωγής οι οποίες παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση. Εντυπωσιακό θα είναι το γεγονός ότι πανεπιστημιακά τμήματα ξένων φιλολογιών θα κινηθούν σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα 6.000 με 7.000 μορίων. Ο ανταγωνισμός στο 1ο επιστημονικό πεδίο θα εξακολουθήσει να είναι σκληρός καθώς η Θεωρητική κατεύθυνση που τροφοδοτεί αποκλειστικά το πεδίο αυτό συγκεντρώνει το 40% του συνόλου των υποψηφίων σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό σχολών. Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης που κατευθύνονται στο 5ο επιστημονικό πεδίο είναι ελάχιστοι πια, ενώ η μόνη εναλλακτική λύση είναι τα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ του 3ου επιστημονικού πεδίου καθώς η συντριπτική πλειοψηφία επιλέγει το εύκολο μάθημα της Βιολογίας της Γενικής Παιδείας.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο με δεδομένο ότι στα Μαθηματικά της κατεύθυνσης και τη Φυσική της κατεύθυνσης η κλιμάκωση της δυσκολίας των φετινών θεμάτων θα επιφέρει χαμηλότερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες περσινές, ο ανταγωνισμός πιθανολογείται ηπιότερος. Οι σπουδές στα τμήματα των Μαθηματικών θα εξακολουθήσουν να είναι σταθερά πρώτες στις προτιμήσεις των υποψηφίων που προέρχονται κυρίως από την Τεχνολογική κατεύθυνση. Ο βαθμολογικός πυθμένας του 2ου επιστημονικού πεδίου θα είναι πολλά περιφερειακά τμήματα των ΤΕΙ στη Φυτική Παραγωγή, τη Ζωϊκή Παραγωγή, τη Δασοπονία και την Ιχθυοκομεία τα οποία θα κινηθούν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα της τάξεως των 5.500 με 6.000 μόρια.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο οι περιζήτητες Ιατρικές σχολές οι οποίες στο σύνολό τους υπερέβησαν πέρυσι τα 19.000 μόρια θα εξακολουθήσουν να έχουν τα βαθμολογικά σκήπτρα. Η εκτίμηση όμως όλων είναι ότι στη Βιολογία της κατεύθυνσης και τη Χημεία η κατάλληλη διαβάθμιση των θεμάτων μετά την αφαίρεση της βαθμολογικής βάσης θα διευκολύνει την κατάταξη των υποψηφίων σε μεγαλύτερο εύρος. Η λογική επιτάσσει με αυτά τα δεδομένα μικρές πτώσεις των βάσεων στις Ιατρικές σχολές της περιφέρειας. Ο βαθμολογικός πυθμένας του 3ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή οι Νοσηλευτικές σχολές των ΤΕΙ θα εξακολουθήσουν να κινούνται πάνω από τα 11.000 μόρια καθώς ζητούνται ως αναγκαστική διέξοδος από τους υποψηφίους της Θεωρητικής κατεύθυνσης. Η κατάργηση της βάσης του 10 ασφαλώς δεν επηρεάζει το πεδίο αυτό στο οποίο η βάση εκ των πραγμάτων έχει διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο το οποίο περιλαμβάνει πολλές σχολές υψηλής ζήτησης του Πολυτεχνείου αναμένεται μείωση των βάσεων στα υψηλόβαθμα τμήματα, ενώ ο βαθμολογικός πυθμένας των περιφερειακών ΤΕΙ θα κινηθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα των 5.500 με 6.000 μορίων. Οι διαφαινόμενες τάσεις της θεματοδοσίας αλλά και οι απόψεις που διατυπώνονται από τις επιστημονικές ενώσεις για την ποιότητα και την κλιμάκωση της δυσκολίας των θεμάτων οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι και στα Μαθηματικά και τη Φυσική της κατεύθυνσης η θεματοδοσία θα είναι περισσότερο απελευθερωμένη μετά την κατάργηση της βαθμολογικής βάσης.

Στο 5ο επιστημονικό πεδίο ο ανταγωνισμός θα είναι ηπιότερος από κάθε άλλη χρονιά καθώς συνεχώς περιορίζεται ο αριθμός των παιδιών που επιλέγουν τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Η εκτίμηση είναι ότι εδώ δεν θα παρατηρηθούν ιδιαίτερες μεταβολές στα υψηλόβαθμα και μεσαία τμήματα. Εντυπωσιακές όμως θα είναι οι βάσεις στα τμήματα των Τουριστικών Επιχειρήσεων και των Τουριστικών Επαγγελμάτων τα οποία θα επανέλθουν στα επίπεδα του 2004 των 3.500 με 4.000 μορίων!

Στις Στρατιωτικές σχολές η διεύρυνση των δεικτών σωματικής μάζας και του ύψους των υποψηφίων θα επαυξήσουν τον αριθμό εκείνων που θα διεκδικήσουν τις περιζήτητες θέσεις. Με τα δεδομένα αυτά αναμένεται μάλλον αύξηση της ζήτησης και των βάσεων στις σχολές αυτές, ενώ για τις Αστυνομικές σχολές η εγκύκλιος με τις πιθανές τροποποιήσεις δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και για την πιθανότητα αλλαγών στο καθεστώς των μετεγγραφών και των αντιστοιχιών των τμημάτων καθώς υπάρχει η πολιτική βούληση για τον περιορισμό τους με στόχο την διατήρηση του αριθμού των φοιτητών στα περιφερειακά τμήματα και την αποφυγή της υπερσυγκέντρωσής τους στα τμήματα του κέντρου.

Τα φώτα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2010 ανάβουν σε λίγες μέρες με τους κανόνες του εξεταστικού να τροποποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δίνοντας στους διαγωνιζόμενους την απόλυτη αίσθηση της νεοελληνικής προχειρότητας. Η διδακτική και παιδευτική χρονιά ολοκληρώνεται για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου σε άδειες αίθουσες και προαύλια καθώς από τις 12 Απριλίου οι υποψήφιοι κάνοντας χρήση του προσαυξημένου μάλιστα φέτος ορίου των απουσιών απουσιάζουν από το σχολείο. Η διαχείριση των εξεταστικών και πανελλαδικών κρίσεων των εφήβων μαθητών μας απαιτούν έναν ορθολογικό συνδυασμό ψυχολογικών στρατηγικών και τεχνικών που συνιστούν μια πιθανή συνταγή επιτυχίας με την πεποίθηση ότι οι εξετάσεις επιβραβεύουν όσους έχουν πραγματικά μοχθήσει, όμως για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *