Προσδοκίες Επιλογής Σπουδών

Απογοητευμένο εμφανίζεται άνω του 40% των φοιτητών από τις σπουδές του, ενώ ένας στους τέσσερις κρίνει πως ισχυρότερο εφόδιο για την επαγγελματική αποκατάσταση είναι οι προσωπικές – πολιτικές γνωριμίες.

Τα στοιχεία προέκυψαν από έρευνα της εταιρείας Συμβούλων Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας EMPLOY, που έγινε κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2009 – Μαρτίου 2010, σε δείγμα 835 φοιτητών της Θεσσαλονίκης, από 18 έως 26 ετών, γράφει η σημερινή Ελευθεροτυπία.

«Πρόκειται για μια ερευνητική ματιά στις διαμορφωμένες αντιλήψεις των νέων, πάνω σε ορισμένες πτυχές της ανώτερης βαθμίδας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και στην καταγραφή των προσδοκιών τους, για την επερχόμενη είσοδό τους στην αγορά εργασίας», ανέφερε στην «Ε» ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Χρήστος Ταουσάνης, υποψήφιος διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που ήταν επικεφαλής της έρευνας.

Για το αν η σχολή που σπουδάζουν εντάσσεται στις πρώτες πέντε προτιμήσεις τους, το 70,6% των φοιτητών απάντησε καταφατικά, 24% ότι εντάσσεται σε δευτερεύουσες προτιμήσεις και 5,4% δηλώνει πως σπουδάζει σε «τυχαία επιλογή». Όσον αφορά το ερώτημα αν επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες τους από τη σχολή που σπουδάζουν, το 20,8% απάντησε θετικά, 36,3% απάντησε ότι επαληθεύτηκαν εν μέρει, ενώ 42,9% απάντησε αρνητικά.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το δεδομένο που προκύπτει, αναφορικά με τις πηγές πληροφόρησης των νέων για τις εκπαιδευτικές – επαγγελματικές τους επιλογές, δηλαδή από πού ενημερώθηκαν για να κάνουν τις συγκεκριμένες επιλογές σπουδών, όπου το 18% δήλωσε το σχολείο, 24,3% το φροντιστήριο, 39% το φιλικό – οικογενειακό περιβάλλον, 10,1% το Διαδίκτυο, 2,3% τον Τύπο, ενώ 5,4% δήλωσε κάποια άλλη πηγή.

Ένα από τα κομβικά σημεία της έρευνας αποτέλεσε το ερώτημα για το κριτήριο επιλογής των σπουδών – επαγγέλματος που ακολούθησαν οι συμμετέχοντες και διαπιστώνουμε πως παραπάνω από τους μισούς (54,5%) επέλεξαν με πρώτιστο κριτήριο το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο, 13,5% απάντησε πως επέλεξε βάσει των επιδράσεων που δέχθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον, 12,3% με κριτήριο τις προοπτικές υψηλών οικονομικών αποδοχών, 12% με βάση τον τόπο σπουδών και 7,7% με βάση άλλο κριτήριο.

Ρωτήθηκαν ακόμη αν πιστεύουν ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν αδιάβλητο και δίκαιο θεσμό. Απάντησαν: 16,1% ναι, 25,2% όχι, 29% μάλλον ναι, 29,7% μάλλον όχι.

Για το αν υπάρχουν τμήματα ΑΕΙ – ΤΕΙ χωρίς καμιά απήχηση στην αγορά εργασίας, απάντησαν: 56,3% ναι, 15,7% όχι, 28% δεν γνωρίζω. Σχετικά με το επίπεδο των σπουδών στην Ελλάδα 10% δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι, 36,9% μάλλον ικανοποιημένοι, 26% όχι και 27,1% μάλλον όχι.

Για τους ερωτηθέντες φοιτητές, το ισχυρότερο εφόδιο επαγγελματικής αποκατάστασης, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση (21,8%), 7,3% δηλώνει την οικογενειακή παράδοση – διαδοχή σε κάποιο επάγγελμα, 22,4% την προϋπηρεσία, ενώ 27,6% απαντά πως ισχυρότερο εφόδιο είναι οι προσωπικές – πολιτικές γνωριμίες. Μόνο 15,4% μιλά για ατομικές ικανότητες, ενώ 5,5% παραθέτει κάτι άλλο.

Στην ιεράρχηση των επαγγελματικών κριτηρίων ως σημαντικότερο στοιχείο σ' ένα επάγγελμα θεωρείται: 1. Οικονομικές απολαβές 38,5%. 2. Προσφορά στο σύνολο 16,8%. 3. Κονωνικό κύρος 7,1%. 4. Δημιουργικότητα 15,6%. 5. Προοπτικές εξέλιξης 20,6%. 6. Αλλο 1,4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *