Φωτογραφικά Ντοκουμέντα

 Σας είχαμε υποσχεθεί τα φωτογραφικά ντοκουμέντα φροντιστηρίου της Κατοχής που μας έφερε ο φίλτατος Λευτέρης στη σύναξη των Εξαρχείων. Η φωτογραφία υπάρχει στα φωτογραφικά τεκμήρια 1941 – 1944 του Κώστα Παράσχου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ερμής. Το φροντιστήριο του Δημητρίου Κλαδάκη έγραψε τη δική του ιστορία στην οδό Ιπποκράτους 10. Προσέξτε τη χειρόγραφη ανακοίνωση περί εξανθηματικού τύφου σε μαθητή που διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του φροντιστηρίου. Το ελληνικό φροντιστήριο όπως γράφει και αποδεικνύει στα βιβλία του ο Λευτέρης λειτουργούσε και την σκοτεινή περίοδο της Κατοχής…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *