Όλα της Καινοτομίας Δύσκολα…

Η παρακμή σε όλο της το μεγαλείο. Η Ελλάδα των απλήρωτων 7 ευρώ ανά ώρα. Η χώρα που μεγλώνει τα παιδιά της με το απατηλό όνειρο μια δημόσιας αντιμισθίας. Η χώρα που αδυνατεί να επιβραβεύσει την καινοτομία και τους καλύτερους δασκάλους χωρίς τις αποδοκιμασίες ακραίων ιδεοτύπων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *