Στο Πνεύμα των Ημερών

Με αφορμή τις αναφορές στην πιθανότητα επιβολής Φ.Π.Α. στα δίδακτρα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους Φροντιστές, το ιστολόγιο επισημαίνει πως τόσο η Ευρωπαϊκή οδηγία 388 του 1977 όσο και εγχώριοι νόμοι (Ν. 1642 του 1986 και 2954 του 2001) απαγορεύουν την επιβολή του.

Οποιαδήποτε πάντως σκέψη επιβολής φόρου θα επιβαρύνει τους γονείς και θα πριμοδοτήσει ιδίως στη φροντιστηριακή εκπαίδευση τη μαύρη παραοικονομία των ιδιαίτερων μαθημάτων.

Οι πολιτικοί που αρέσκονται σε ανατροπές ας ελέγξουν τον ρινόκερο της παραοικονομίας με μέτρα προστασίας της νομιμότητας και επαγγελματικά μητρώα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *