Πάμε … Πανεπιστήμιο 2010

 Η πέμπτη έκδοση του Πάμε … Πανεπιστήμιο 2010 αλλά και η ευρεία αποδοχή του από μαθητές, γονείς και φροντιστές επισημαίνει ένα ξεχωριστό εγχείρημα που καθιερώθηκε.

Το βιβλίο αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο συμβουλευτικής και προσανατολισμού στο θολό τοπίο των 500 και πλέον τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έγκυρο στην πληροφόρηση και αποκαλυπτικό των τάσεων που διαμορφώνονται κάθε χρόνο κατά τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, το βιβλίο αποτελεί καρπό της επαγγελματικής προσήλωσης και της συνέπειας των συγγραφέων του στον χώρο της συμβουλευτικής.

Ο Σπύρος Μιχαλούλης και ο Νίκος Παυλάκος έχουν κερδίσει το απαιτητικό και δύσκολο κοινό των Φροντιστών πολλοί εκ των οποίων διανέμουν το πόνημα στους μαθητές τους συμβάλλοντας με αποτελεσματικό τρόπο στην ενημέρωσή τους για όλες τις αποχρώσεις των σπουδών και των αναδυόμενων επαγγελμάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *