Αιχμές και Πανελλαδικές

 Το καθημερινό "Έθνος" στις γραφικότητες προμηνύει πόλεμο στην υπουργό παιδείας. Ο κοριός ακούει και η φωτογραφία μάλλον ταιριάζει στον γραφικό τίτλο των παραπολιτικών της εφημερίδας. Από καιρό άλλωστε το εργολαβικό συγκρότημα δεν τα πηγαίνει καλά με την σημερινή υπουργό. Κατά τα άλλα η "Ημερησία" του ίδιου συγκροτήματος παρουσιάζει πακέτο επτά αλλαγών στις πανελλαδικές. Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ.

 

Ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων ζητούν τα ΑΕΙ και προτείνουν ειδικό σώμα διορθωτών και βαθμολογητών

Ισχυρό λόγο στην επιλογή των υποψήφιων φοιτητών τους ζητούν να έχουν τα Πανεπιστήμια, ενώ προτείνουν να διατηρηθεί το αδιάβλητο σύστημα των εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο είτε με μια παραλλαγή της σημερινής μορφής είτε με τη μορφή του Εθνικού Απολυτηρίου.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, με ψήφισμά της, εισηγείται στο υπουργείο Παιδείας «πακέτο» αλλαγών για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη ανασυγκρότησης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να λειτουργήσει ως αυτοτελής εκπαιδευτική οντότητα.

Μεταξύ των άλλων, οι πρυτάνεις ζητούν τα Τμήματα των ΑΕΙ να καθορίζουν τόσο τον αριθμό των εισακτέων όσο και τις προδιαγραφές των υποψήφιων φοιτητών, θέτοντας οι ίδιοι συγκεκριμένα κριτήρια για την εισαγωγή τους.

Το «10»

Χωρίς να μιλούν ευθέως για κατάργηση της βάσης του «10», τονίζουν πως σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, τότε το Τμήμα, εφόσον το επιθυμεί, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει αιτήσεις σε δεύτερο γύρο, όπως συμβαίνει σε Βρετανικά Πανεπιστήμια. Ειδικότερα, η Σύνοδος των Πρυτάνεων εισηγείται το ακόλουθο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ:

1. Το υπουργείο Παιδείας θα οργανώνει και θα διεξάγει τις εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο, είτε με τη διαδικασία υλοποίησης του εξεταστικού συστήματος που ισχύει σήμερα είτε με διαδικασίες που θα προσδιοριστούν μέσω της δημιουργίας ειδικού Οργανισμού Εξετάσεων.

2. Ομοειδή τμήματα ΑΕΙ θα προσδιορίζουν σε πόσα και ποια μαθήματα πρέπει να εξεταστούν οι υποψήφιοι. Επίσης, θα ορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας κάθε μαθήματος, καθώς και την ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να επιτύχει ένας υποψήφιος σε κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά.

3. Ο υποψήφιος θα δηλώνει προτίμηση εισαγωγής σε περιορισμένο αριθμό ομοειδών Τμημάτων. Επίσης, θα δηλώνει συμμετοχή στην εξέταση μόνο σ' αυτά τα μαθήματα που τα Τμήματα επιλογής απαιτούν.

4. Κάθε υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις περισσότερες από μία φορά, διατηρώντας την βαθμολογία σε όσα μαθήματα επιθυμεί (αλλά με αλγόριθμο που του μειώνει μόρια όσο περισσότερες φορές συμμετέχει στις εξετάσεις).

5. Τα θέματα εξετάσεων θα αντλούνται από αντίστοιχη τράπεζα, η οποία θα διαμορφώνεται με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η τράπεζα θα οργανωθεί από ειδικό σώμα εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς.

6. Θα δημιουργηθεί ειδικώς επιμορφωμένο σώμα διορθωτών και βαθμολογητών.

7. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων το Τμήμα, αν το επιθυμεί, μπορεί να εξετάσει αιτήσεις σε δεύτερο γύρο.

«Η Πολιτεία, με την προοπτική συνολικού μακροχρόνιου σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής, οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις απρόσκοπτης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» αναφέρει η Σύνοδος των πρυτάνεων στο ψήφισμά της και προσθέτει πως βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση όλων των διαδικασιών της Παιδείας είναι «ο αναπροσανατολισμός των σπουδών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *