Δίκαιη Πρόταση Ηθικής Ανταμοιβής

Το ιστολόγιο προτρέπει όλους τους καθηγητές – φροντιστές που διδάσκουν στα φροντιστήρια της χώρας να αποστείλουν στην πολιτική ηγεσία την καθολική μας απαίτηση για την αναγνώριση της εκπαιδευτικής μας προσφοράς.

Ως Έλληνας Πολίτης, που επέλεξα να εργασθώ στο Ελληνικό Φροντιστήριο, έχω την αξίωση της ισονομίας από την Ελληνική Πολιτεία που ελέγχει και αδειοδοτεί μια εκπαιδευτική συνιστώσα η οποία επιλέγεται καθολικά από το κοινωνικό σύνολο.

Καταθέτω τη δίκαιη πρόταση της ηθικής ανταμοιβής χιλιάδων επιστημόνων που προσθέτουν στην Ελληνική Παιδεία και αξιώνω «στο εξής η νομίμως αποδεικνυόμενη προϋπηρεσία στα ιδιωτικά φροντιστήρια να προσμετράται ισότιμα με εκείνη που αποκτάται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, στα κρατικά φροντιστήρια και στις πάσης φύσεως κρατικές σχολές μαθητείας».

Αναρτήστε την καθολική μας απαίτηση στη Δημόσια Διαβούλευση για την Παιδεία που θα διαρκέσει μέχρι την 6/12/2009 στις παρακάτω διευθύνσεις:

  • https://www.opengov.gr/ypepth και στη σελίδα Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών
  • στο blog του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ιωάννη Πανάρετου ht HTTP://panaretos.blogspot.com και στα σχόλια του τελευταίου άρθρου που έχει αναρτηθεί.

Αποστείλατε το δίκαιο αίτημα στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Οι γραμματείς όλων των φροντιστηρίων επί το έργον! Να συνυπογράψουν όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν στο Ελληνικό Φροντιστήριο!

Κοινοποίηση των υπογεγραμμένων μηνυμάτων στο «ιστολόγιο ενός φροντιστή» για την συνολική καταγραφή της απαίτησης όλων όσων θεωρούν ότι η διδακτική τους ώρα είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη της Π.Δ.Σ.  

[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *