Η Φροντιστηριακή Επάλειψη

Ο Παναγιώτης Ζαπάρτας καλός συνάδελφος καταξιωμένος στην τοπική κοινωνία του ακριτικού Έβρου είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Ο Φροντιστής Θεόδωρος Σολδάτος με τη Ν.Δ. υπερασπίζεται τη βουλευτική του έδρα στην μονοεδρική Λευκάδα. Οι συνδικαλιστές των εργαζομένων στα φροντιστήρια Παναγιώτης Σωτήρης και Μαρία Χαντζή πολιτεύονται με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ο παλιός φροντιστής Γιώργος Παπαλεξίου κατέρχεται στη μάχη με το ΠΑΣΟΚ στη Φωκίδα με πολλές αξιώσεις. Το φροντιστήριο δεν απουσιάζει από τις εκλογές. Δυστυχώς δεν απουσιάζουν και τα στερεότυπα του παρελθόντος.

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα ένα πρόγραμμα 93 σελίδων στο οποίο κάποιος πολιτικώς ανεπαρκής επαναλαμβάνει το αμίμητο, «Αλλαγή εξεταστικού συστήματος για να επαλειφθεί η ανάγκη της φροντιστηριακής προετοιμασίας…» Φαντάζομαι ότι το «επαλειφθεί» που κοσμεί την επίσημη ιστοσελίδα είναι συντακτική συνέχεια του πηλικίου. Παρά τα δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα που του αφιερώσαμε ο γνωστός μας συντάκτης του κειμένου παραμένει αιωνίως ανεξεταστέος. Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη η επάλειψη είναι το άλειμμα με ρευστή ουσία – με ειδική κρέμα. Τι ετοιμάζει ο πολιτικός νους του Φίλιππου για τα φροντιστήρια; Ποια η χημική σύνθεση της κρέμας του;

Δείτε το σχετικό με την παιδεία απόσπασμα του κειμένου από το οποίο κάποιος αφαίρεσε την προγενέστερη θέση περί ονομαστικής χρηματοδότησης. Δεν είναι ώρα για τέτοια…

Αυτοδύναμο Λύκειο με Εθνικό Απολυτήριο. Αυτοδύναμη εκπαιδευτική βαθμίδα με μορφωτική και επαγγελματική αξία που πιστοποιείται με το Εθνικό Απολυτήριο το οποίο δίνεται μετά από γενικές και αντικειμενικές εξετάσεις, σε επιλεγμένο αριθμό μαθημάτων. Για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης στο λύκειο εκπαίδευσης θα: (α) αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών με εισαγωγή μαθημάτων επιλογής και σταδιακό περιορισμό των γνωστικών αντικειμένων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνεται ο συνολικός χρόνος εργασίας στο σχολείο. (β) Ενισχύεται η σχολική ζωή με αθλητικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Αυτοδύναμο Τεχνολογικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Διευρύνουμε τις επιλογές των μαθητών σε προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές, με την αναδιοργάνωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία αυτοδύναμου Τεχνολογικού Λυκείου. Διευρύνουμε τις δυνατότητες μετακίνησης των μαθητών στους διαφορετικούς τύπους Λυκείου. Ενισχύουμε το ρόλο και τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και παραγωγικών φορέων για την διασύνδεση των ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Λυκείου με τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Αλλαγή του εξεταστικού συστήματος με στόχο να επαλειφθεί η ανάγκη της φροντιστηριακής προετοιμασίας αλλά και της ανούσιας αποστήθισης. Οι εξετάσεις για το εθνικό Απολυτήριο διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο. Τα θέματα επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων σταθμισμένης δυσκολίας. Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν τους όρους εισαγωγής με βάση το Εθνικό Απολυτήριο. Ο υποψήφιος θα εισάγεται στη Σχολή ή στο Πανεπιστήμιο, όχι στο Τμήμα, δίνοντάς του έτσι μεγαλύτερο εύρος επιλογών. Οι αλλαγές εισάγονται σταδιακά ώστε να μην αιφνιδιάζονται οι μαθητές και οι γονείς τους.

Εκπαιδευτικοί με επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος. Αξιοπρεπείς μισθοί για τους εκπαιδευτικούς που θα συνδυασθούν με τον αναβαθμισμένο ρόλο
τους, τις αυξημένες υποχρεώσεις τους, την επιμόρφωση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας και του έργου τους. Κίνητρα για την προσέλκυση εκπαιδευτικών με εξειδικευμένα προσόντα σε σχολεία που σήμερα δεν θεωρούνται ελκυστικά λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων συνθηκών. Ενισχύουμε
την αρχική εκπαίδευση των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης με σειρά μαθημάτων, με σεμινάρια παιδαγωγικής και διδακτικής και με κατάρτιση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Προκαλεί εντύπωση πάντως ότι από ένα πρόγραμμα παιδείας απουσιάζει κάθε αναφορά στην αληθινή παραπαιδεία. Γιατί το κύρος των εκπαιδευτικών σχετίζεται, Φίλιππε, και με αυτό…

Επιμένω πάντως να απαντηθεί γιατί η απαλοιφή έγινε επάλειψη;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *