Προτάσεις Παιδείας

Το ιστολόγιο θα αποδελτιώσει τις προσεχείς ημέρες προτάσεις μεγάλων και μικρών κομμάτων αναφορικά με την Παιδεία. Ο προβληματισμός, η κρίση και η σύγκριση δική σας. Εμείς πάντως ξεκινάμε μ’εκείνους που έχουν σαφείς θέσεις…
 

Υπάρχει πολιτικός σχηματισμός που πρεσβεύει ότι η κατάσταση είναι αντιστρέψιμη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μόνο αν υλοποιηθούν τέσσερεις βασικές ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα εισάγουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή τους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα καθώς δεν προσκρούουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Τι ακριβώς προτείνει;

  • Την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος και τη θεσμοθέτηση της ελευθερίας των διοικήσεων τους να επιλέγουν ελεύθερα το επιστημονικό αντικείμενο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον κανονισμό λειτουργίας που επιθυμούν. Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι ελεύθερο να συνάπτει συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιωτικές εταιρείες και να δέχεται οικονομικές χορηγίες.
  • Την ελευθερία επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος από κάθε μαθητή ή φοιτητή που επιθυμεί να σπουδάσει σε κάποιο από αυτά.
  • Την διανομή κουπονιών εκπαίδευσης σε όλους τους γονείς μαθητών κάθε βαθμίδας της εκπαίδευσης και στους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, το κουπόνι εκπαίδευσης για την ανώτατη παιδεία θα μπορούσε να είναι αξίας 4.000 ευρώ κατ΄έτος, όσο δηλαδή κοστίζει η "δωρεάν" δημόσια εκπαίδευση για κάθε φοιτητή της χώρας μας κάθε χρόνο.
  • Την κατάργηση της απευθείας και αδιάκριτης χρηματοδότησης όλων των κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την αντικατάστασή της από την συλλογή των κουπονιών εκπαίδευσης που θα προσκομίζουν όσοι μαθητές ή φοιτητές θα εγγράφονται σε αυτά. Στη συνέχεια, το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα ανταλλάσσει τα κουπόνια που συνέλεξε με ίσο ποσό που θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Με τη νέα αυτή μέθοδο κάθε φοιτητής θα μεταφέρει, μέσω της ελεύθερης επιλογής του, τη δημόσια χρηματοδότηση που του αναλογεί από τον κρατικό προϋπολογισμό στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ελεύθερα επέλεξε. Με τη μέθοδο αυτή όσα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιλέγονται θα χάνουν κάθε χρηματοδότηση και θα απορροφώνται από αυτά που θα έχουν περίσσευμα προτιμήσεων και, κατά συνέπεια, και οικονομικών πόρων.
  • Οι προτάσεις αυτές της Φιλελεύθερης Συμμαχίας απευθύνονται στους φορολογούμενους πολίτες που δεν αποδέχονται τη συνέχιση της κατασπατάλησης των φόρων που πληρώνουν για την παιδεία. Κυρίως όμως οι προτάσεις αυτές της Φιλελεύθερης Συμμαχίας απευθύνονται σε αυτούς τους πολίτες που δεν συμβιβάζονται με την οικονομική τους δυσπραγία και απαιτούν αξιοπρεπή εκπαίδευση και καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους.

Στον αντίποδα το Κ.Κ.Ε προτείνει:                                              

  • Κατοχύρωση αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες ως προϋπόθεση του ενιαίου χαρακτήρα και της κοινωνικής της αποστολής. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενάντια σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση, άμεση ή έμμεση. Διεκδικούμε το 15% του κρατικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση και ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την εκπαίδευση με προσανατολισμό στις πραγματικές της ανάγκες και όχι στην οικονομική στήριξη των μέτρων αναδιάρθρωσής της.
  • Απαιτούμε, λέει το Κ.Κ.Ε., η κατασκευή των σχολικών κτιρίων να γίνεται αποκλειστικά από τον ΟΣΚ, ενάντια στις Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα και η συγγραφή των σχολικών βιβλίων να γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και όχι να ανατίθεται στους ιδιωτικούς εκδοτικούς οίκους. Είμαστε αντίθετοι στην «αυτονομία» των σχολείων και την οικονομική αυτοτέλεια των ΑΕΙ – ΤΕΙ, που σημαίνουν χαμηλότερη και επιλεκτική κρατική χρηματοδότηση, επιχειρηματική λειτουργία τους, δίδακτρα, πρόσθετη τοπική φορολόγηση και εισβολή των εταιρειών – χορηγών στην εκπαίδευση.
  • Να καταργηθεί κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης και ιδιωτικού παραεκπαιδευτικού κυκλώματος φροντιστηρίων και κατάρτισης. Ανάκληση των αδειών λειτουργίας των κάθε λογής ιδιωτικών «πανεπιστημίων», ακύρωση κάθε μέτρου για την αναγνώριση και διεύρυνσή τους.

Σύντροφε Οδυσσέα αυτοί τουλάχιστον μας λένε αυτό που θέλουν. Γιατί αν καταλάβεις τίποτα από τα άλλα προγράμματα παιδείας… σφύρα μου…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *