Σεξιστικές οι εισαγωγικές…

Διακρίσεις εις βάρος των γυναικών υποψηφίων για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, εξετάζοντας σειρά καταγγελιών από πολίτες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αυξήθηκε άνισα για τους άνδρες και τις γυναίκες το ελάχιστο όριο ύψους, ενώ καθιερώθηκαν κοινά και για τα δύο φύλλα κατώτατα όρια επιδόσεων στις αθλητικές δοκιμασίες. Συγκεκριμένα, το κατώτατο όριο ύψους για τις γυναίκες αυξήθηκε κατά 10 εκατοστά, από 1,55 σε 1,65 μέτρα, ενώ για τους άνδρες αυξήθηκε κατά πέντε εκατοστά, από 1,65 σε 1,70. Όσον αφορά στις αθλητικές δοκιμασίες, σημειώνεται ότι πλέον προβλέπεται στη σφαιροβολία, η χρήση ανδρικής σφαίρας και από τις γυναίκες.

Ο Συνήγορος αναφέρει σε επιστολή του προς τις αρχές ότι τα παραπάνω αποτελούν διάκριση λόγω φύλου και ως τέτοια απαγορεύεται τόσο από την κοινοτική νομοθεσία όσο και από το εθνικό δίκαιο. Η πρόβλεψη για κοινά όρια αθλητικών δοκιμασιών δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και των δύο φύλων και έτσι θέτει σε μειονεκτική θέση τις γυναίκες, σημειώνεται στην επιστολή. Παράλληλα, επικαλείται έγγραφο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με το οποίο στον κλασικό αθλητισμό τα όρια ανδρών και γυναικών είναι διαφορετικά και σύμφωνα με τις σωματικές δυνατότητες των δύο φύλων.

Απαντώντας στο Συνήγορο του Πολίτη, το ΓΕΕΘΑ σημειώνει ότι αποτελεί επιτακτική επιχειρησιακή απαίτηση η ύπαρξη ενός κατά το δυνατόν κοινού σωματότυπου για τους μαθητές των σχολών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην εκπαίδευση, αλλά και στις επιχειρησιακές συνθήκες, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου. Η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε από τις Ένοπλες Δυνάμεις να άρει τις διακρίσεις, εν όψει της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010. Το ΓΕΕΘΑ απαντά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, αλλά δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα στο μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *