Νήπια και Προνήπια… στο Διάλογο

Προχωρεί ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία και μάλιστα στη σημερινή συνεδρίασή του ο καθηγητής Πανεπιστημίου και πρόεδρος του Συμβουλίου του Εθνικού Διαλόγου, που συζητά τις αλλαγές, Γιώργος Μπαμπινιώτης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα συζητήθηκε ένα νέο στοιχείο, να προστεθούν δύο τάξεις υποχρεωτικές, προνήπια και νήπια, που θα πηγαίνουν τα παιδιά από 4 ετών. Έτσι, η υποχρεωτική εκπαίδευση γίνεται 11ετής. «Θεωρούμε», είπε ο καθηγητής, «ότι το βάρος πρέπει να πέσει στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από νηπιαγωγείο μέχρι γυμνάσιο, και να ενισχυθεί με υπηρεσίες συμβουλευτικού τύπου και υποστήριξης των μαθητών».
 

Επίσης, προτείνεται η διεύρυνση ωραρίου μέχρι τις 4 το απόγευμα και στα γυμνάσια, όχι για διδακτικούς, αλλά για κοινωνικούς και παιδευτικούς λόγους, καθώς, όπως τόνισε ο καθηγητής, «όλα τα προβλήματα εμφανίζονται στη νεαρή ηλικία. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε και στην αποφυγή της σχολικής διαρροής, ώστε να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο.

Ο κ. Μπαμπινιώτης είπε ακόμη ότι κατά τη συζήτηση φάνηκε πως για τη δομή του λυκείου υπάρχουν δύο απόψεις:

 Με στόχο να φύγουμε από το σημερινό σύστημα των κατευθύνσεων, θα πρέπει να πάμε σε μια μορφή αυτοτέλειας του λυκείου που θα πρέπει να δίδει γενική παιδεία και μέσα από επιλογές να διαμορφώνονται οι τάσεις των παιδιών. Έτσι, σε όλες τις τάξεις θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επιλογών. Κι αυτό θα διαμορφώσει ένα είδος εθνικού απολυτηρίου.

Η άλλη άποψη αφορά στη δημιουργία γενικών κύκλων μέσα στο λύκειο.
 Όμως, η μία άποψη ενισχύει την αυτοτέλεια του λυκείου και η άλλη προωθεί εν μέρει την προπαρασκευή για το πανεπιστήμιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προτάθηκε, επίσης, η διεύρυνση του σχολικού χρόνου, δηλαδή ολοήμερο σχολείο μέχρι τη Γ' τάξη γυμνασίου, όχι όμως ως παραμονή στο σχολείο ή προσθήκη γνωστικών αντικειμένων, αλλά να είναι χρόνος αξιοποίησης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Πανάρετος, δήλωσε ότι θεωρεί πως πρέπει πρώτα να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις είτε πρόκειται για το νηπιαγωγείο είτε για το λύκειο. Δεν συμφωνεί να είναι υποχρεωτικό το δεύτερο έτος στα νήπια χωρίς προηγουμένως να έχει δημιουργηθεί η υποδομή.

Για το λύκειο, πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ από το 1996 υποστηρίζει το εθνικό απολυτήριο.

Βρήκε, όμως, την ευκαιρία να παρατηρήσει ότι η συζήτηση στον εθνικό διάλογο ενώ ξεκίνησε ως επικοινωνιακού τύπου έγινε ουσιαστικού και κατέληξε: «Λυπάμαι που τρία κόμματα, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, δεν συμμετέχουν ουσιαστικά ή τυπικά. Δεν άκουσα πρόταση της Ν.Δ. Ούτε παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις ο εκπρόσωπός της».

Η εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, Α. Σταθάκου, επισήμανε τις χαμηλές δαπάνες για την Παιδεία που δίδει η χώρα μας, ενώ συνέχισε τονίζοντας ότι το κόμμα της προτείνει τη δημιουργία κλασικού τύπου μέσα στο λύκειο, συμφωνεί όμως με το εθνικό απολυτήριο και τη διεύρυνση της υποχρεωτικής παιδείας με την υποσημείωση ότι αυτό συνεπάγεται χρηματοδότηση της παιδείας για τη δημιουργία υποδομών, να δίδεται φαγητό στα παιδιά κ.λπ.

 

Πηγή Α.Π.Ε.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *