[σχολιασμός των θεμάτων] Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 Η κα.Αθανασίου σχολίασε τα σημερινά θέματα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας.

Αναβαθμισμένης δυσκολίας σε σχέση με άλλες χρονιές.Κάλυπταν όλη την ύλη και ήταν πολύ καλού επιπέδου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *