[σχολιασμός των θεμάτων] Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης & Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης & Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 Ο κ. Καλαθάς σχολίασε τα σημερινά θέματα της Χημείας.

Τα φετινά θέματα της Χημείας κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν εύκολα να διαχειριστούν τη θεματολογία του διαγωνίσματος. Ειδικά για το τέταρτο θέμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το ευκολότερο της τελευταίας 5ετίας.

 

Ο κ. Γαβριήλ σχολίασε τα σημερινά θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Τα σημερινά θέματα του Προγραμματισμού ήταν δυσκολότερα από αυτά του 2008. Η θεματολογία ήταν διαφορετική από τη συνηθισμένη και βοήθησε τους υποψηφίους να γράψουν λίγο πάνω από τη βάση αλλά η διεκδίκηση βαθμολογιών στις ανώτερες κλίμακες απαιτούσε εμβάθυνση και κατανόηση.

Η κα. Κανιάρη σχολίασε τα σημερινά θέματα των Λατινικών.

Τα θέματα των Λατινικών αντιμετωπίστηκαν άριστα από τους μαθητές του φροντιστηρίου μας. Το κεφάλαιο «46» ήταν ανάμεσα στα προτεινόμενα του ιστολογίου. Το κεφάλαιο «25» ανταποκρινόταν στις γνώσεις των μετρίως προετοιμασμένα μαθητών. Τα θέματα της Γραμματικής χαρακτηρίζονται σχετικώς εύκολα. Τύποι όπως η προστακτική του dico, ρηματικοί τύποι του sum είναι γνωστοί και επισημαίνονται διαρκώς στους μαθητές. Στο συντακτικό η χρονική πρόταση είναι από τις πρώτες που διδάσκεται. Ο πλάγιος λόγος δευτέρου είδους απαιτούσε καλή προετοιμασία.

Καλά αποτελέσματα!

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *