[προτάσεις για επανάληψη] Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 Η συνάδελφος κ. Χριστίνα Ζωγράφου προτείνει για το αυριανό διαγώνισμα των Λατινικών:

Δεν θα κουράσουμε τους μαθητές επισημαίνοντας τους αναλυτικά τα σημεία που θεωρούμε SOS εφόσον όλοι γνωρίζουν ότι απαιτείται άριστη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αυριανού διαγωνίσματος. Όσο αφορά το συντακτικό μέρος του μαθήματος οι μαθητές οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω συντακτικά φαινόμενα, τα οποία σχεδόν κάθε χρόνο αποτελούν μέρος του διαγωνίσματος των λατινικών:

  • πλάγιος λόγος
  • αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης.

Ωστόσο κρίνουμε ότι μεγάλη βαρύτητα για το αυριανό διαγώνισμα έχουν δύο ακόμα συντακτικά φαινόμενα:

  • υποθετικοί λόγοι (μετατροπή σε άλλα είδη)
  • μετατροπή παθητικής περιφραστικής συζυγίας σε ενεργητική και το αντίστροφο.

Όσον αφορά τα κείμενα επισημαίνουμε τέσσερα που θεωρούμε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αυριανές εξετάσεις:

  • κείμενο 46 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο του α’ και β’ όρου σύγκρισης)
  • κείμενο 30 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο των υποθετικών λόγων).
  • Κείμενο 31 (ανάλυση μετοχής)
  • Κείμενο 38 (δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις που εισάγονται με το σύνδεσμο dum)

Καλή τύχη σε όλους σας!

 

One Reply to “[προτάσεις για επανάληψη] Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης”

  1. Κείμενο 51; Μάλλον έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *