[σχολιασμός των θεμάτων] Σχολιασμός των Θεμάτων

 Ο «σχολιασμός των θεμάτων» από το «Ιστολόγιο ενός Φροντιστή» είναι πρώτιστα μια απόπειρα αποφόρτισης της ηλεκτρισμένης εξεταστικής ατμόσφαιρας καθώς οι μαθητές μας παρά τα διαγωνίσματα προσομοίωσης που γράφουν στα φροντιστήρια οδηγούνται σε πανελλαδικές εξετάσεις της μίας και καθοριστικής φοράς. Η μεγάλη επιτυχία του ίδιου εγχειρήματος πέρυσι και τα ευμενή σχόλια πολλών μαθητών και συναδέλφων επαυξάνουν την ευθύνη όλων μας.

Την ημέρα της εξεταστικής δοκιμασίας στη 1.00 μ.μ. το ιστολόγιο θα σχολιάζει τα θέματα και κυρίως θα επιχειρεί να βοηθήσει τους μαθητές να διαγράψουν τα συναισθήματα μιας αναμέτρησης και να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στο επόμενο μάθημα.Καλό διάβασμα στους μαθητές και έμπνευση στους θεματοδότες…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *